Thông Báo: ĐTC Phanxico Chấp Thuận Đơn Từ Nhiệm Giám Mục Của Đức Cha Giuse Trần Xuân Tiếu

print

THÔNG BÁO:

ĐỨC THÁNH CHA PHANXICO

CHẤP THUẬN ĐƠN TỪ NHIỆM CỦA ĐỨC CHA GIUSE TRẦN XUÂN TIẾU,

VÀ CÔNG BỐ ĐỨC CHA GIUSE TRẦN VĂN TOẢN LÀ GIÁM MỤC GIÁO PHẬN

Long Xuyên, ngày 23 tháng 02 năm 2019

Kính gửi: Quý cha, các phó tế, các tu sĩ nam nữ, chủng sinh và cộng đoàn dân Chúa giáo phận Long Xuyên

​Kính thưa quý cha và anh chị em,

Tòa Giám Mục giáo phận hân hoan báo tin:

Lúc 12g trưa tại Roma (18g tại Việt nam) thứ Bảy ngày 23 tháng 02 năm 2019, phòng Báo Chí Toà Thánh thông báo: Đức Thánh Cha Phanxicô đã chấp thuận đơn từ nhiệm giám mục của Đức cha Giuse Trần Xuân Tiếu, đồng thời công bố Đức cha Giuse Trần Văn Toản là giám mục chính toà giáo phận Long Xuyên.

Toàn thể cộng đồng dân Chúa giáo phận Long Xuyên xin tạ ơn Chúa. Chúng ta cũng hết lòng tri ân Đức Thánh Cha Phanxicô và Tòa Thánh.

Giáo phận cũng xin cám ơn Đức cha đã phục vụ giáo phận trong suốt 20 năm qua, 4 năm trong vai trò giám mục phó (1999-2003) và 16 năm trong vai trò giám mục chánh tòa (2003-2019).

Cùng với Đức cha cố Gioan Baotixita Bùi Tuần và Đức cha cố Giuse Trần Xuân Tiếu, chúng ta chúc mừng, chung lời tạ ơn, hiệp thông, cộng tác và thêm lời cầu nguyện cho Đức cha Giuse Trần Văn Toản trong sứ mạng mới mà Giáo hội vừa ủy thác cho Ngài.

            Tòa giám mục cũng thông báo: Kể từ hôm nay, lời nguyện cho Đức Giám mục trong thánh lễ xin đọc như sau:“…ĐGH Phanxicô, ĐGM Giuse chúng con, hai ĐGM Gioan Baotixia và Giuse, cùng toàn thể hàng giáo sĩ…”

Xin phúc lành của Thiên Chúa xuống trên giáo phận chúng ta!

Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Kiệt

Chưởng Ấn

*********************

TÂM THƯ CỦA ĐỨC CHA GIUSE TRẦN XUÂN TIẾU

 

Long Xuyên, ngày 23/02/2019

 

Kính gửi: quý cha, các phó tế, các tu sĩ nam nữ, chủng sinh và cộng đoàn dân Chúa giáo phận Long Xuyên

Anh chị em thân mến,

Lời đầu tiên, tôi muốn gửi đến anh chị em lời cầu chúc bình an trong Đức Giêsu Kitô!

Như anh chị em đã biết, lúc 18g chiều thứ Bảy ngày 23 tháng 02 năm 2019, phòng Báo Chí Toà Thánh công bố: Đức Thánh Cha Phanxicô đã chấp thuận đơn từ nhiệm giám mục của tôi và công bố Đức cha Giuse Trần Văn Toản là giám mục chính toà giáo phận Long Xuyên.

Nhân sự kiện trọng đại này, xin anh chị em cùng với tôi cảm tạ Chúa đã tuôn đổ muôn vàn ơn lành xuống trên giáo phận. Đồng thời, tri ân Đức Thánh Cha Phanxicô và Tòa Thánh luôn quan tâm đến những lời thỉnh cầu từ giáo phận Long Xuyên.  

Như thế, Đức cha Giuse Trần Văn Toản chính thức kế nhiệm tôi làm giám mục của anh chị em. Xin quý cha và anh chị em thêm lời cầu nguyện, cùng cộng tác và nâng đỡ ngài trong sứ vụ cao cả và rất nặng nề này.

 

Thưa anh chị em,

Trong suốt 20 năm phục vụ giáo phận trên cương vị là giám mục, tôi đã cố gắng chu toàn bổn phận của mình bằng việc trung thành với giáo huấn của giáo hội, tuân phục Đức Thánh Cha, và thánh hóa bản thân mình qua các trọng trách và sứ mạng mà giáo hội đã ủy thác. Tuy nhiên, là con người nên tôi cũng có những thiếu sót và lỗi lầm, xin anh chị em tha thứ và cảm thông cho tôi.

Xin chân thành cảm ơn quý Đức cha, quý cha và anh chị em đã luôn cầu nguyện, hiệp thông và nâng đỡ tôi trong suốt 20 năm vừa qua. Xin tiếp tục yêu thương và cầu nguyện cho tôi trong những ngày tôi nghỉ hưu, để tôi luôn sống trung thành với Chúa và giáo hội. Tôi cũng sẽ cầu nguyện cho giáo phận và anh chị em qua các thánh lễ tôi dâng mỗi ngày.

Chúng ta luôn hiệp thông với nhau trong Chúa Kitô và sự chở che của Mẹ Maria.

 

Đã ký

+ Giuse Trần Xuân Tiếu

Nguyên Giám mục giáo phận Long Xuyen