Thông Báo: Lễ Giỗ Giáp Năm Cha Giuse Nguyễn Hữu Tài

print

Thông Báo: Lễ Giỗ Giáp Năm Cha Giuse Nguyễn Hữu Tài

Chúng con xin thông báo:

Thứ năm ngày 4/4/2019 lúc 9giờ sáng Họ đạo Bình Thuỷ tổ chức lễ giỗ  một năm Cha Giuse Nguyễn Hữu Tài là Cha sở cựu của Họ đạo Bình Thuỷ và cũng là Cựu Linh Giám Dòng Con Đức Mẹ Bình Thủy.

Xin hiệp thông cầu nguyện cho cha Giuse.

Họ đạo Bình Thuỷ