Dưới đây là thông điệp video của Đức Thánh Cha Phanxicô gửi tới mọi người liên quan đến chiến dịch tiêm chủng chống COVID-19:

Thông điệp Video của Đức Thánh Cha

Trong tinh thần huynh đệ, tôi cùng tham gia vào thông điệp hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn. Nhờ ơn Chúa và nhờ công việc của nhiều người, bây giờ chúng ta đã có vaccine để bảo vệ chúng ta khỏi COVID-19. Vaccine cho chúng ta niềm hy vọng sẽ chấm dứt đại dịch, nhưng chỉ khi nào chúng đến được với tất cả mọi người, và khi chúng ta cùng hợp tác với nhau.

Tiêm những loại vaccine được các cơ quan có thẩm quyền cấp phép là một hành động của tình yêu thương. Và góp phần để bảo đảm rằng đa phần người dân được tiêm chủng là một hành động của tình yêu thương. Tình yêu đối với bản thân, tình yêu đối với gia đình và bạn bè, tình yêu đối với tất cả mọi người. Tình yêu cũng mang tính xã hội và tính chính trị, có tình yêu xã hội và tình yêu chính trị; nó mang tính phổ quát, luôn tràn đầy những cử chỉ nhỏ bé thể hiện lòng bác ái của mỗi người có khả năng biến đổi và cải thiện xã hội (xem Tông huấn Laudato si’, số 231, xem Tông huấn Fratelli tutti, 184).

Tiêm chủng là một cách đơn giản nhưng có ảnh hưởng sâu sắc để thúc đẩy ích chung và sự quan tâm lẫn nhau, đặc biệt là đối với những người dễ bị tổn thương nhất. Tôi cầu xin Thiên Chúa cho mọi người biết đóng góp hạt cát nhỏ bé của mình, nghĩa cử yêu thương nhỏ bé của mình; tình yêu dù nhỏ bé đến đâu vẫn luôn vĩ đại. Hãy đóng góp bằng những cử chỉ nhỏ bé này vì một tương lai tốt đẹp hơn.

Xin Chúa chúc lành cho anh chị em, và cảm ơn anh chị em

 

[Nguồn: vatican.va]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 18/8/2021]