Thư Mời Họp Mặt Các Linh Mục, Tu Sĩ, Chủng Sinh Và Dự Tu Hạt Cà Mau

print

THU MOI

DANH SÁCH LINH MỤC TU SĨ GỐC HẠT CÀ MAU 2019

STT

HỌ VÀ TÊN

TRIỀU/

DÒNG

ĐANG Ở

HỌ ĐẠO GỐC

01

HY Gb. Phạm Minh

Mẫn

Triều

Sài Gòn

Hòa Thành

02

Lm Mc. Phạm Minh

Thủy

Triều

Họ Vịnh Chèo

Hòa Thành

03

Lm Pr. Phạm Hữu

Trí

Triều

ĐCV  St. Quý

Cà Mau

04

Lm Pr. Nguyễn Thanh

Triều

Họ Thái Hải

Hòa Thành

05

Lm Mt. Ngô Hữu

Kỳ

Triều

Họ Chủ Chí

Hòa Thành

06

Lm Ben. Hồ Văn

Tải

Triều

Họ Ô-Ven

Cái Cấm

07

Lm Ben. Phan Văn

Lành

Triều

Họ Chánh Tòa

Cái Cấm

08

Lm Mt. Ngô Hữu

Nghiệm

Triều

Họ Đại Hải

Tân Lộc

09

Lm Tm. Ngô Tấn

Kha

Triều

Họ Kinh Lý

Cái Rắn

10

Lm Mt. Văn Công

Tặng

Triều

Họ Lương Hiệp

Hòa Thành

11

Lm Pr. Trương Lê

Đệ

Triều

Họ Giá Rai

Cà Mau

12

Lm Pr. Nguyễn Trần

Triều

Họ Bình Thủy

Hòa Thành

13

Lm Pr. Dương Minh

Luân

Triều

Họ Xuân Hòa

Tân Lộc

14

Lm Mt. Ngô Hữu

Phụng

Triều

Họ Nam Hải

Tân Lộc

15

Lm. Gb. Phạm Văn

Tụ

Triều

Họ Cái Rắn

Cà Mau

16

Lm Gs. Phạm Thành

Công

Triều

Họ Bạc Liêu

Cà Mau

17

Lm Dom. Nguyễn Ngọc

Thuần

Triều

Họ Vĩnh Hiệp

Hòa Thành

18

Lm Mt. Võ Minh

Châu

Triều

Họ Huyện Sử

Hòa Thành

19

Lm Mart. Nguyễn Hoàng

Hôn

Triều

Họ Rau Dừa

Cà Mau

20

Lm Dom. Châu Hoàng

Ngọc

Triều

Họ Hòa Thành

Cà Mau

21

Lm Pr. Trịnh Quốc

Việt

Triều

Họ Bàu Sen

Hòa Thành

22

Lm Pr. Nguyễn Chí

Hùng

Triều

Họ  Số 6 La Cua

Ao Kho

23

Lm Pr. Nguyễn Việt

Sử

Triều

Họ Kinh Ba

Tân Lộc

24

Lm Pr. Nguyễn Hữu

Thời

Dòng Đa Minh

Du học Thái Lan

Cà Mau

25

Sr Et.

Nhiệm

CQP

Cần Thơ

Hòa Thành

26

Sr Cl.

Huệ

CQP

Bãi Giá

Hòa Thành

27

Sr Rs. Nguyễn Thị

Hường

CQP

Hai Bà Trưng – SG

Cà Mau

28

Sr Gz.

Nhành

MTG

Vĩnh Hiệp

Hòa Thành

29

Sr Thu

Vân

CQP

Gia Lai

Hòa Thành

30

Sr Tuyết

Duy

CQP

HĐ Chàng Ré

 

31

Sr Cescilia Trần Thị

Năm

Bác Ái

Thái Lan

Cà Mau

32

Sr Ane. Võ Thị Kim

Huệ

MTG Cái Mơn

Cái Mơn

Cà Mau

33

Sr

Thu

Dòng Đa Minh

Biên Hòa

U Minh

34

Sr Phan Ngọc

Giào

CCL

Sài Gòn

Tân Lộc

35

Sr

Điện

CQP

Cù Lao Giêng

Tân Lộc

36

Sr Ngô Kim

Luyến

MTGCQ

Ngũ Hiệp – Mỹ Tho

 

37

Sr Nathali

 

CQP

Cù Lao Giêng

Tân Lộc

38

Sr

Uyên

BÁC ÁI

Cần Thơ

 

39

Sr Thái

Hương

BÁC ÁI

Dốc Mơ

 

40

Sr

Duyên

Tiền tập CQP

Bạc Liêu

 

41

Sr Thúy

Anh

Nhà tập CQP

Cần Thơ

 

42

Sr

Ngát

Tiền tập CCL

Sài Gòn

 

43

Sr Lan

Trinh

MTG CT

Sóc Trăng

 

44

Sr

Huệ

Nhà tập MTGCT

Sóc Trăng

Hòa Trung

45

Sr HL. Lương T. Huyền

Vi

MTGCT

Sóc Trăng

Ao Kho

46

Sr Trần Thị Khánh

Thi

MTGCT

Sóc Trăng

Ao Kho

47

Sr Hồng

Ân

Nhà tập CQP

Cần Thơ

Hòa Trung

48

Sr Cl. Lê Hồng

Sương

Tiền tập MTG Cái Mơn

Cái Mơn

Cà Mau

49

Sr Ma. Nguyễn Huỳnh

Nguyện

CQP

Cần Thơ

Quản Long

50

Thầy

Thái

Mẹ Lên Trời

Sài Gòn

Ao Kho

51

Thầy

Của

Chúa Thánh Thần

Sài Gòn

Ao Kho

52

Thầy Mt. Ngô Hữu

Nghị

Hiến sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm

Sài Gòn

Tân Lộc

53

Thầy Pr.

Trị

Dòng Tên

Sài Gòn

Cà Mau

54

Thầy Dom. Nguyễn Duy

Phương

Chúa Thánh Thần

Sài Gòn

Cà Mau

55

Mt. Phan Văn

Khắt

ĐCV St. Quý

Cần Thơ

Huyện Sử

56

Louis Huỳnh Thanh

Hải

ĐCV St. Quý

Cần Thơ

Ao Kho

57

Gk. Phan Văn

Giàu

ĐCV St. Quý

Cần Thơ

Lacua

58

Pr. Lê Việt

Tân

ĐCV St. Quý

Cần Thơ

Cà Mau

59

Gb. Nguyễn Huỳnh

Ân

ĐCV St. Quý

Cần Thơ

Quản Long

60

Mt. Phan Văn

Sắt

ĐCV St. Quý

Cần Thơ

Huyện Sử

61

Mt. Võ Trần

Nguyễn

ĐCV St. Quý

Cần Thơ

Hòa Thành

62

Pr. Lê Trần Tín

Nhiệm

ĐCV St. Quý

Cần Thơ

Hòa Thành

63

Gc. Nguyễn Phước

Trường

ĐCV St. Quý

Cần Thơ

Hòa Trung

64

Dom. Nguyễn Minh

Nhật

Dự tu GPCT

Cần Thơ

Hòa Thành

65

Gs. Nguyễn Đức

Duy

Dự tu GPCT

Cần Thơ

Huyện Sử

66

Gs. Trần Phong

Thái

Dự tu GPCT

Cần Thơ

Năm Căn

67

Dom. Hoàng Văn

Đông

Dự tu GPCT

Cần Thơ

Kinh Ba

68

Dom. Phan Văn

Nam

Dự tu GPCT

Cần Thơ

Kinh Nước Lên

69

Dom. Phạm Văn

Thi

Dự tu GPCT

Cần Thơ

Rạch Gốc

70

Pr. Huỳnh Ngọc

Thanh

Dự tu GPCT

Cần Thơ

Hòa Thành

71

Pr. Nguyễn Thành

Tâm

Dự tu GPCT

Cần Thơ

Cái Đôi Vàm

72

Gs. Nguyễn Thành

Luân

Dự tu GPCT

Cần Thơ

Thới Bình