Thư Mục Vụ V/v. Thực Hiện Năm Mục Vụ 2022

print

Thu Muc Vu 2022

TOÀ GIÁM MỤC CẦN THƠ

  Số 12 Nguyễn Trãi – phường An Hội – quận Ninh Kiều – thành phố Cần Thơ

Đt: (0292) 3813 655    Email: tgmcantho@gmail.com

  Thư Mục Vụ

V/v. Thực Hiện Năm Mục Vụ 2022

Quý Cha, quý Tu sĩ, quý Phó tế, Chủng sinh, Anh Chị Em giáo dân thân mến.

Chúng ta đã bước vào năm Mục Vụ 2022 với chủ đề : “Hướng tới một Hội Thánh Hiệp Hành : HiệpThông – Tham Gia – Sứ vụ”. Để thực hiện tốt đẹp tiến trình tham gia Thượng Hội Đồng Giám Mục tại Giáo phận, tôi mời gọi quý Cha, và tất cả : nỗ lực cùng nhau thực hiện những việc cụ thể sau đây :

  1. Tĩnh Tâm Linh mục, Tu sĩ mỗi tháng :

Vì ích lợi thiêng liêng, mục vụ và trong tinh thần Hiệp Hành, xin quý Cha Quản Hạt tổ chức các buổi Tĩnh Tâm tháng, trực tiếp hoặc trực tuyến theo Lịch tĩnh tâm GP[1].

  1. Thực hiện các sinh hoạt của Năm Hiệp Hành như chương trình sau :

1/ Học hỏi[2], Cầu nguyện cho tiến trình Hiệp Hành của Hội Thánh và Giáo Phận[3].

2/ Tập huấn GP về Hiệp Hành : Thứ Hai, 14.2.2022, từ 7g30, trực tuyến. Do ĐGMGP chủ tọa, và Ban Linh Hoạt GP[4] trình bày.

+ Thành phần tham dự : Tất cả quý Cha, Phó tế GP, Đại diện Chủng sinh GP, Ban điều hành các Dòng tu nam nữ, Đại diện Ban thường vụ HĐMVGX.

3/ Thỉnh ý cấp Giáo Xứ : CN, 13.3.2022. Trực tiếp/trực tuyến (Tùy địa phương).

+ Các Cha sở tập huấn cho bà con giáo dân trong 3 tuần trước ngày 13.3.2022.

+ Thành phần tham dự : Tất cả các thành phần Dân Chúa trong Giáo Xứ[5].

+ Cha sở gửi tổng kết về Ban Linh Hoạt GP trước ngày 10.4.2022.

4/ Thỉnh ý cấp G.Hạt : Thứ Hai, 18.4.2022. Trực tiếp/trực tuyến (Tùy địa phương).

+ Cha Quản hạt và quý Cha Linh hoạt cấp Hạt điều hành.

+ Thành phần tham dự : Quý Cha, Phó tế, quý Tu sĩ, Ban đại diện cấp Hạt : các HĐMVGX, Giáo lý viên, các Đoàn thể, các Hội đoàn, các Giới.

+ Gửi tổng kết về Ban Linh Hoạt GP trước ngày 10.5.2022.

5/ Thỉnh ý cấp Giáo Phận : Thứ Hai, 23.5.2022. Trực tiếp/trực tuyến (Sẽ kính báo).

+ Cha Tổng Đại Diện điều hành, với sự hỗ trợ của Ban Linh Hoạt GP.

+ Thành phần tham dự : Quý Cha Ban Cố vấn; HĐ Linh Mục; HĐ Mục vụ GP.

Tôi kính chúc quý Cha, quý Tu sĩ, Phó tế, Chủng sinh, Anh Chị Em giáo dân: Năm Mới 2022 an bình, thánh đức.                                    

Cần Thơ, ngày 03 tháng 01 năm 2022

† Stêphanô Tri bửu Thiên.

[1] 10.1 – 7.3 – 9.5 – 6.6 – 4.7 – 8.8 – 5.9 – 10.10 – 7.11.Cha QH có thể sắp vào ngày khác trong tuần này.

[2] Theo tư liệu đã và sẽ được Ban Linh Hoạt GP gửi tới (Đã gửi : Hai tập “Tài Liệu chuẩn bị” & “Cẩm nang”).

[3] Các Pano, tư liệu, tờ bướm để ‘Học Hỏi’, để ‘Thỉnh Ý’… sẽ được Ban Linh Hoạt GP gửi tới mỗi Giáo Xứ.

[4] BAN LINH HOẠT GP : Cha : At. Vũ Văn Triết; Ga. Trần Trọng Dung; Gs. Lê Ngọc Ngà; Pr. Vũ Văn Hài.

[5] Quý Cha (Điều hành), Tu sĩ, HĐGX, Giáo lý viên, Đd.các Giới, Hội, Đoàn, các thành phần… (x.Tài liệu chuẩn bi.s. 31).