Thứ Tư Lễ Tro,  Bắt Đầu  Mùa Ăn Chay Kitô Giáo

print
Thứ Tư Lễ Tro,
 Bắt Đầu  Mùa Ăn Chay Kitô Giáo
 
vo ha
Sau khi ăn Tết linh đình như mọi năm, hay âm thầm giới hạn tại cơ quan, chổ làm, hoặc trong nội bộ phạm vi gia đình như năm nầy, cũng có đủ thứ, thì  nay  tới lúc ăn chay kiêng thịt bù trừ, mang lợi ích lớn cho thể xác và tinh thần.Việc nầy thật là chính đáng. 
 
Vậy Mùa Chay Kitô Giáo, trừ Đaọ Chính Thống,  bắt đầu Thứ Tư Lễ Tro,  Ngày  AshDay nầy,  17/02/202. Trong 40  ngày đêm liên tiếp, Mùa Chay kéo dài tới thứ bảy trước Lễ Easter, Phục Sinh, 02 tháng 04. 2021. 
Bên dưới, chỉ xin ghi ra ít dòng về Đạo Thiên Chúa Kitô Giáo, trong  cách Giữ Trai riêng biệt, nhân Mùa Chay của Đạo Thánh nầy.
 
Trong lịch sử nhân loại, khái niệm hay hình  ảnh về Đấng Tối Cao hoặc Thượng Đế thì đa dạng, khác biệt, với nhiều tên gọi tuỳ theo cách nhìn nhận của con người từng thời, từng nơi, từng nơi.    Đã từ ngàn xưa, con người khắp nhiều nơi, tin theo một tôn giáo hay không, đều có điểm chung là tự biết ức chế chính mình bằng cách nào đó khi đang còn sống, đặc biệt trong việc ăn uống gọi là “ăn chay” hay “giữ trai” hi vọng làm nên lễ vật hay món quà,  dâng lên Đấng Vô Hình, để tạ ơn, xin lỗi và cùng nài van nhiều ơn lành phước đức khác nữa. 
 
Nhìn vào Kitô Giáo, đạo nầy có nguồn gốc từ Do Thái Giáo với Tổ Phụ của Niềm Tin là Abraham (2000 TCN) theo Thánh Kinh Cựu Ước. Dựa vào  sách nầy thì Ăn Chay đã có từ 3000 năm qua rồi.
 

Cũng nên biết, con số thời gian mùa chay bốn mươi đêm ngày bên trên, mang  ý nghĩa của Thánh Kinh như: bốn mươi ngày Môsê lên núi sinai với Thiên Chúa. Trận Đại Hồng Thủy phạt nhân loại tội lỗi  cũng 40 ngày đêm. Dân Do Thái  lưu lạc 40 năm trên sa mạc trước khi vào Đất Hứa. Tiên tri Giôna kiêu gọi thành Ninivê sám hối. Chúa Giêsu ăn chay 40 ngày trong hoang địa.

 

Ngày nay, chỉ buộc  Kitô hữu Công Giáo giữ ăn chay kiêng thịt thứ tư Lễ Tro và Thứ sáu Tuần Thánh mỗi năm.  Tong mùa nầy, tín hữu được khuyến khích ăn ít hơn  bình thường.  Khi ăn ít hơn hoặc thọ thực đơn giản cách nào, cũng là những hình thức giữ chay.

Mục đích cùa Mùa Chay hay “Trai Thời” (Việt Nho/Hán Việt) là để cho tín hữu hấp lại nhân đức như từ bỏ chính mình qua sám hối, canh tân, suy niệm, kinh nguyện, lời cầu, giảm thiểu vui chơi và thực hành bác ái còn gọi là việc từ thiện.

Luật lệ ăn chay của Công Giáo hôm nay, theo STEPHEN on NOVEMBER 27, 2013:

Xin lập lại theo Stephen, ý nghĩa của  hai ngày Ăn Chay Kiêng Thịt là để nhắc Kirô hữu  tự chế ngự, làm chủ các ham muốn, sám hối, cầu nguyện và gia tăng tinh thần bác ái giúp đỡ những người khốn khó.
  1. Thứ Tư Lễ Tro: ăn chay và kiêng thịt
Những ngày Thứ Sáu kế tiếp (6 lần) sau Lễ Tro,  kiêng thịt.
  1. Thứ Sáu Tuần Thánh, Good Friday, trước  Lễ Phục Sinh: ăn chay và kiêng thịt
Ai phải  ăn chay và kiêng thịt:
Trẻ em từ 14 đến 17 tuổi : kiêng thịt
Từ 18 đến 59 tuổi: ăn chay và kiêng thịt
Các vị từ 60 tuổi trở lên: Kiêng thịt,  miễn ăn chay.
 
Ăn chay kiêng thịt Cách nào? 
 
Chỉ ăn một bữa no, một bữa đói , có thể chia làm hai bữa nhưng cả hai bữa ít hơn một bữa no.
Không ăn thịt, được ăn trứng, cá, các thứ chế biến từ sữa.
Không ăn vặt.
Uống nước lã bất cứ lúc nào. Không rượu bia. 
Được uống các thứ thuốc cho sức khẻo (kể luôn thuốc có chất rượu hay ngâm rượu).
 
Ăn chay, kiêng thịt, không ăn vặt, làm chủ đói khát. Nhờ ăn khắc khổ, để thăng tiến trên con đường thánh thiện.
 
Kiêng thứ thịt nào :
Kiêng các thứ thịt loài vật máu nóng như heo, bò, gà, vịt…(vì thịt loài vật máu nóng có nhiều chất kích thích tình dục hơn cá, tôm)
Được ăn các loài vật có máu lạnh như cá, tôm…
 
 
Ai  được miễn giữ chay:
Phụ nữ có thai, phụ nữ nuôi con bằng sữa mẹ
Người bịnh, sức khỏe yếu
Người phải làm việc nặng nhọc
Người nghèo khổ sở vì đói khát.
Những người được Giám Mục/ Thẩm quyền trong đạo chuẩn cho.
Ai vì lý do sức khoẻ không thể ăn chay kiêng thịt,nên làm một hy sinh, hãm mình khác bù lại khi có thể.
 
Tóm lại, Luật Ăn Chay kiêng thịt như trên , ví như chiếc cầu dẩn đưa tới mục đích thi đua cho mạnh hơn phong trào “kính chúa và yêu người” để làm của lễ hiến tế  dâng lên Chúa Phục Sinh. 
 
Nhưng nếu bám vào mặt chữ của luật nầy, thì y như người qua sông, không chịu đi tiếp mà mãi ở lại bến sông, vì tiếc xót, do lụy chiếc đò. Thời Đức Cồ Đàm còn tại thế Ngài cũng đã dặn dò các đệ tử, nếu chỉ: “y kinh diển nghĩa, tam thế Phật oan”: (Nếu chỉ) diển giảng y như văn tự (nghĩa đen) thì oan ức cho Ngài ba đời (nhiều lắm). 
 

Nên Luật ăn chay kiêng thịt của Đạo nhà, nói gọn theo bình dân cho dễ hiểu, là theo tinh thần của lề luật, mà không chỉ theo mặt chữ của luật. 

 
Ý nghĩa cốt lõi nầy, đã được Thánh Phaolô xác quyết trong thư gởi tín hữu Roma, đoạn 7 câu 6: “Nhưng nay chúng ta không còn bị lề luật ràng buộc nữa, vì chúng ta đã chết đối với cái giam hãm chúng ta. Như vậy, chúng ta phục vụ Thiên Chúa theo tinh thần mới, chứ không phải theo bản văn của lề luật”.