Tiếp Tục “Chuyển Tải Yêu Thương” Đến Các Bạn Trẻ Ở Tại Tp.Cần Thơ.

print

“Cần Thơ Trong Trái Tim Ta”

Hướng Về Tp.Cần Thơ

Tiếp tục chương trình “Cần Thơ Trong Trái Tim Ta” của Ban Mục vụ Giới Trẻ Giáo phận Cần Thơ. Sau chuyến xe “hành trình yêu thương” chở lương thực, thực phẩm cùng trái tim của Giáo phận nhà đến với một số bạn trẻ thuộc Giáo phận Cần Thơ đang còn ở tại tâm dịch Tp. HCM; hôm nay (29/08/2021) Ban Mục vụ Giới Trẻ Giáo phận Cần Thơ tiếp tục “chuyển tải yêu thương” đến các bạn trẻ ở tại Tp.Cần Thơ. Họ là những bạn trẻ thuộc lớp dự tu Giáo phận đang ở tại Trung tâm Mục vụ, 6 lưu xá sinh viên và những bạn trẻ là sinh viên, công nhân ở trọ rải rác khắp Tp. Cần Thơ.

Chuyến xe mang theo:

  • 1400 kg gạo
  • 2500 trứng vịt
  • 350 kg cá biển
  • 300 kg cá khô các loại
  • 100 kg tôm khô
  • 140 hũ tôm chao
  • 600 kg rau muống

Tất cả là tấm lòng của Quý Mạnh Thường Quân quyên góp bằng tiền hoặc thực phẩm. Ví vụ Họ đạo Gành Hào góp khô, tôm khô; cha phụ trách giới trẻ Hạt Đại Hải góp tôm chao; một giáo dân ở Đại Hải góp rau muống…

Số lương thực này được bàn giao cho Cha phụ trách Giới Trẻ Hạt Cần Thơ phân phối.

Một lần nữa, chúng con xin cám ơn Cha Tổng Đại Diện Carôlô, quý Cha Trung Tâm Mục Vụ, Quý Cha và Quý Ân Nhân cũng như những người thành tâm thiện chí đã đóng góp cách này cách khác để thể hiện sự quan tâm đến người trẻ.

Đó cũng là lời nhắn nhủ đến các bạn trẻ: Thiên Chúa không bỏ rơi con cái của Ngài, nhất là những lúc khó khăn. Vì vậy các bạn hãy can đảm vượt qua giai đoạn khó khăn này trong niềm tin vào “Đức Giêsu Kitô đang sống”, và tình yêu thương của mọi người, nhất là của Giáo phận mẹ Cần Thơ.

Lm Giuse Nguyễn