Tìm hiểu Sách Xuất hành chương 34

print

 

Tìm hiểu Sách Xuất hành chương 34

Trích tài liệu Sách Xuất Hành do Đức Cha Stephanô biên soạn

XH Chuong 34