Tình khúc Mân Côi

print

Tình khúc Mân Côi

 

Ngân nga Tình Khúc Mân Côi
Lời kinh thắm đượm trên môi hằng ngày
Tình con dâng Mẹ hôm nay
Ươm trong tình mến quyện bay lên trời

Ma – ri – a Mẹ tuyệt vời
Triều thiên ân phúc chói ngời vinh quang
Tháng mười kính Mẹ vừa sang
Nguyện dâng lên Mẹ một tràng Mân Côi

Đời con là chuỗi Môi Khôi
Lời kinh con đọc trên môi kính mừng
Lòng suy miệng đọc không ngừng
Câu kinh quen thuộc kính mừng yêu thương

Cùng con trên vạn nẻo đường
Hạt VUI, hạt SÁNG, hạt THƯƠNG, hạt MỪNG
Con vui ca hát vang lừng
Hoan ca Thánh Mẫu kính mừng Ma- ri

Lần hạt con quyết thực thi
Lời Mẹ nhắn nhủ khắc ghi trong lòng
Ăn năn đền tội ước mong
Hưởng lòng thương xót Chúa trong ân tình

Tôn sùng Thánh Mẫu đẹp xinh
Siêng năng lần hạt đáp tình Mẹ yêu
Kính mừng Mẹ Đấng huyền siêu
Mẹ đầy Ơn phúc con yêu Mẹ nhiều

Ma-ri-a đẹp mỹ miều
Mân Côi Tình Khúc cao siêu tuyệt vời
Ước nguyện phút cuối cuộc đời
Được cùng với Mẹ về trời quang vinh.

Cát Bụi

https://hdmenthanhgiacantho.com/