Tình Người Trong Đại Dịch

print

Tình Người Trong Đại Dịch

Trong khoảng 2 tuần qua tại địa bàn xã Hưng Mỹ, Huyện Cái Nước và Thị Trấn Trần Văn Thời, cha Martino Nguyễn Hoàng Hôn với thao thức lo cho bà con nghèo trong cơn đại dịch, cha đã tiếp tục phát quà cho những người bán vé số, những người hiện thất nghiệp, những gia đình có người già bệnh tật neo đơn, gia đình nghèo trong họ đạo.

Và đặc biệt cha đã kết hợp với Chính quyền xã để đi thăm những gia đình cách ly  y tế và tặng quà cho họ.

Đúng như lời Đức Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI đã nói : “Người thời nay tin vào các chứng nhân hơn là thầy dạy, và nếu họ có tin vào thầy dạy là vì các thầy dạy ấy đã là những chứng nhân”.

Ước mong các mục tử trong Hội Thánh có được sự “chạnh lòng” như Đức Giêsu Thầy Chí Thánh đã nêu gương.

BBT/WGPCT

Thăm những gia đình cách ly  y tế 

***

Phát Quà cho người có hoàn cảnh khó khăn