Tĩnh Tâm Linh Mục Giáo Phận Cần Thơ – 2022 Ngày Thứ Năm (25.11.2022)

print

Tĩnh Tâm Linh Mục Giáo Phận Cần Thơ – 2022

Ngày Thứ Năm (25.11.2022)

 

THÁNH LỄ

Tạ ơn và cầu nguyện cho việc loan báo Tin mừng

Trong thánh lễ sáng hôm nay, linh mục đoàn Giáo phận Cần Thơ, hiệp ý với Đức Giám mục trong thánh lễ Tạ ơn kết thúc Tuần Tĩnh tâm. Cộng đoàn cũng chung tâm tình tạ ơn với quý cha có những dịp lễ mừng: Kim Khánh – Ngân Khánh Linh mục, Mừng thọ Bát Tuần – Thất Tuần – Lục Tuần, quý Tân Linh mục thụ phong dịp hè vừa qua. Đặc biệt, lời chúc mừng và cầu nguyện được hướng về 14 Ứng viên Phó tế được truyền chức Phó tế hôm nay:

 1. Thầy Phêrô Nguyễn Nhật Bằng (thuộc họ đạo Vĩnh Mỹ)
 2. Thầy Phêrô Nguyễn Thanh Cầm (thuộc họ đạo Hậu Bối)
 3. Thầy Gioakim Trần Bá Di (thuộc họ đạo Lương Hiệp)
 4. Thầy Giuse Trần Hà Hải Đăng (thuộc họ đạo Nam Hải)
 5. Thầy M. Kolbê Ngô Danh Hiền (thuộc họ đạo Bình Thủy)
 6. Thầy Giuse Hà Long Hồ (thuộc họ đạo Chàng Ré)
 7. Thầy Đôminicô Văn Công Huyền (thuộc họ đạo Vĩnh Mỹ)
 8. Thầy Giuse Lê Đỗ Đức Khánh (thuộc họ đạo Đại Hải)
 9. Thầy Gioan Nguyễn Khắc Lộc (thuộc họ đạo Từ Xá)
 10. Thầy Giuse Lê Tấn Phong (thuộc họ đạo Hậu Bối)
 11. Thầy Giuse Trương Hồng Phượng (thuộc họ đạo Đại Hải)
 12. Thầy Phêrô Lê Việt Tân (thuộc họ đạo Bảo Lộc – Cà Mau)
 13. Thầy Phêrô Võ Duy Tân (thuộc họ đạo Kinh Đức Bà)
 14. Thầy Antôn Nguyễn Hoàng Thông (thuộc họ đạo Vị Hưng)

 

BẦU CHỌN QUÝ CHA QUẢN HẠT – HỘI ĐỒNG LINH MỤC GIÁO PHẬN

Một sự kiện quan trọng diễn ra trong Tuần Tĩnh Tâm năm nay là việc bầu chọn quý cha Quản Hạt cho nhiệm kỳ mới: 2022-2027. Linh mục đoàn đã bầu chọn quý cha sau đây:

 1. Quản Hạt Cần Thơ: cha Antôn Đặng Hữu Kha
 2. Quản Hạt Vị Thanh: cha Martinô Nguyễn Lê Nhật Minh
 3. Quản Hạt Đại Hải: cha Phêrô Trương Minh Hải
 4. Quản Hạt Sóc Trăng: cha Clemente Nguyễn Văn Lanh
 5. Quản Hạt Trà Lồng: cha Nicôla. Đỗ Hoàng Thọ
 6. Quản Hạt Bạc Liêu: cha Giuse Nguyễn Văn Kiên
 7. Quản Hạt Cà Mau: cha Bênađô Nguyễn Tấn Đạt

Quý cha cũng bầu chọn những thành viên của Hội Đồng Linh Mục Giáo Phận cho nhiệm kỳ mới.

 

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THỰC HÀNH MỤC VỤ 2023 – BẾ MẠC

Đức Cha Stêphanô công bố quyết định thực hành cho năm mục vụ mới. Theo tinh thần chung “Hiệp hành” của Giáo hội hoàn vũ cũng như Giáo hội Việt Nam, Giáo phận Cần Thơ định hướng cho năm mới: “Năm mục vụ 2023: Củng cố sự Hiệp thông”, với khẩu hiệu: “Hiệp thông nhờ Lời Chúa, Thánh Thể và Bác ái”. Phương thức thực hiện chủ điểm “Củng cố sự Hiệp thông” bao gồm việc học hỏi và thực hành cho cả Linh mục và Giáo dân, với những việc làm cụ thể.

Sau cùng, Đức cha chuẩn nhận kết quả bầu chọn quý cha Quản Hạt, quý cha thành viên của Hội Đồng Linh Mục và tuyên bố bế mạc Tuần Tĩnh Tâm.

 

LỜI NGUYỆN TẠ ƠN

Lạy Chúa,

Tuần tĩnh tâm ngắn ngủi, có là gì so với hành trình thao luyện và thanh luyện đời linh mục. Nhưng những ngày này thật ý nghĩa và cần thiết cho chúng con, giúp chúng con nhìn lại và nhìn tới bằng ánh mắt của đức tin và của đức ái mục tử, soi đời mình trong hình mẫu Đấng Giêsu, nhờ đó, chúng con xét mình để sửa mình, sám hối để đổi mới.

Giờ đây, chúng con trở về nhiệm sở của mình trong hân hoan, tươi mới. Xin cho chúng con tiếp tục trở nên những dụng cụ bé nhỏ trong đôi tay sáng tạo của Chúa. Bằng cuộc đời tận hiến của chúng con, xin Chúa hãy viết lên những trang đẹp nhất trong lịch sử cứu độ tại những nơi, cho những người mà chúng con đang dấn thân phục vụ.

Tạ ơn Chúa!

Lm. AN NAM