Tĩnh Tâm Linh Mục Giáo Phận Cần Thơ – 2022 Ngày Thứ Nhất (21.11.2022)

print

Tĩnh Tâm Linh Mục Giáo Phận Cần Thơ – 2022

Ngày Thứ Nhất (21.11.2022)

 KHAI MẠC

Tuần Tĩnh Tâm Linh Mục Giáo Phận Cẩn Thơ được bắt đầu với lời khai mạc cùng những huấn dụ của Đức Cha Stêphanô cho quý cha tham dự kỳ tĩnh tâm này. Đức Cha nhắc nhớ sự quan trọng và cần thiết của việc tĩnh tâm đối với đời sống của một linh mục, và những điều kiện không thể thiếu để có một cuộc tĩnh tâm hiệu quả: thinh lặng và cầu nguyện. Hãy can đảm đặt sang một bên lúc này các lo toan nặng nề của bạn và để lại phía sau các lao khổ gây mệt mỏi của bạn. Hãy từ bỏ chính mình một chút cho Chúa và nghỉ ngơi một chút trong Người” (Cha Raniero Cantalamessa – vị chuyên viên giảng Tĩnh tâm cho giáo triều Rôma)

NHÌN LẠI CÁC HOẠT ĐỘNG MỤC VỤ 2022

Cha Carôlô – Tổng Đại Diện Giáo Phận điểm lại những hoạt động mục vụ nổi bật trong năm 2022. Bên cạnh, ngài cũng triển khai Thư Chung của HĐGMVN, cách riêng, ngài nhấn mạnh việc cải tổ phương cách cử hành những cuộc họp của Hội Đồng Giáo Xứ của mỗi giáo xứ, trong đó phải bảo đảm hai yếu tố cơ bản này: các cuộc họp phải được diễn ra cách định kỳ (giữ đúng định kỳ, thời gian ấn định) và phải giữ đúng tinh thần “Hiệp hành” (giáo dân lắng nghe Cha sở nói, và song song đó, Cha sở cũng phải lắng nghe giáo dân nói).

DỰ THẢO NHỮNG HOẠT ĐỘNG CHO NĂM MỤC VỤ 2023

Linh mục đoàn cũng được lắng nghe những dự hướng mục vụ năm 2023 do Cha Giám Đốc Trung Tâm Mục Vụ trình bày. Sau đó là những bàn thảo đóng góp ý kiến của tất cả thành viên linh mục đoàn về bản dự thảo đó, nhằm giúp cho những hoạt động mục vụ trong Giáo phận được sinh động, hài hòa và hiệu quả cho toàn thể Dân Chúa trong Giáo phận.

TIẾNG NÓI ĐỨC GIÁM MỤC

Trong tâm tình phụ tử, Đức Cha Stêphanô chia sẻ cho quý cha những điều ngài được đánh động sau chuyến tham dự đại hội do FABC tổ chức tại Thái Lan vừa qua: những thao thức và hướng đi cần thiết cho Giáo hội tại Á Châu, nhưng cũng là con đường hữu ích cho Giáo hội Việt Nam, cách riêng cho Giáo phận Cần Thơ. Tất cả đều nhắm đến một sự đổi mới: làm mới lại cách nghĩ, cách sống, cách cử hành đức tin trong cuộc sống hằng ngày, cho mọi thành phần Dân Chúa, nhất là những thành phần cần được quan tâm chăm sóc nhiều hơn.

VỚI CHÚA GIÊSU THÁNH THỂ

Đỉnh cao của ngày khai mạc Tuần Tĩnh Tâm là giờ Chầu Thánh Thể khai mạc, do Cha Tổng Đại Diện chủ sự. Sự lắng đọng tâm tư bên Thánh Thể giúp quý cha ý thức tận dụng những ngày này để ở với Chúa và để được Chúa sai đi (x. Mc 3,14): nhìn lại để nhìn tới, phản tỉnh bản thân để dấn thân tốt hơn, soi mình trước “gương Mục Tử Giêsu” nhằm biết mình, rồi sửa mình để được “là” mình hơn – một mục tử chính hiệu của đoàn chiên và cho đoàn chiên.

Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn – Giám Quản Tông Tòa Giáo Phận Hà Tĩnh, là vị đồng hành thiêng liêng cho linh mục đoàn Giáo phận Cần Thơ trong kỳ Tĩnh tâm này, với đề tài gợi ý cầu nguyện: “CÙNG LỮ HÀNH BƯỚC THEO ĐỨC KITÔ LINH MỤC”. Từ khóa được lặp đi lặp lại trong lời ngỏ đầu tiên của Đức cha là từ “thinh lặng/tĩnh lặng/yên lắng”. Quả thật, đây là yếu tố căn cốt để thực sự có một cuộc tĩnh tâm hiệu quả: thinh lặng cả bên ngoài và bên trong. Với chìa khóa là sự thinh lặng ấy, mỗi cá nhân mới có thể cử hành cho mình một cuộc “gặp gỡ – lắng nghe – phân định”.

Ngày đầu tiên của kỳ tĩnh tâm khép lại trong an tĩnh. Tạ ơn Chúa!

Lm. AN NAM