Toàn cảnh vụ cháy lớn tại nhà thờ Đức Bà – Paris. Đau lòng …

print