Truyền hình trực tiếp – Thuyết minh tiếng Việt: Tam Nhật Thánh – Lễ Phục Sinh cùng Đức Thánh Cha

print

Truyền hình trực tiếp – Thuyết minh tiếng Việt:

Tam Nhật Thánh – Lễ Phục Sinh cùng Đức Thánh Cha

Vatican. Đức Thánh Cha sẽ cử hành các nghi lễ bên trong đền thờ thánh Phêrô và không có giáo dân tham dự. Giờ lễ và các đường links truyền hình và thuyết minh sẽ có chi tiết như sau:
 

Thứ Năm Tuần Thánh, ngày 09/04,

 • lúc 18:00 (giờ Roma), tức là 23:00 (11 giờ đêm Việt Nam)
  Thánh Lễ Tiệc Ly.

  (Truyền Thông Dòng Tên sẽ truyền hình trực tiếp với thuyết minh Tiếng Việt)
 

Thứ Sáu Tuần Thánh, ngày 10/04,

 • Lúc 18:00 (giờ Roma), tức là 23:00 (11 giờ đêm Việt Nam)
  Cử hành Cuộc Thương Khó của Chúa

  (Truyền Thông Dòng Tên sẽ truyền hình trực tiếp với thuyết minh Tiếng Việt)
 
 
 • Lúc 21:00 (giờ Roma), tức 2:00 (giờ Việt Nam: đêm thứ sáu, sáng thứ bảy)
  Ngắm Đàng Thánh Giá tại thềm đền thờ thánh Phêrô.

  (Vatican News sẽ truyền hình trực tiếp với thuyết minh Tiếng Việt)
 
 

 

Thứ Bảy Tuần Thánh, ngày 11/04,

 • Lúc 21:00 (giờ Roma), tức 2:00 (giờ Việt Nam: đêm thứ bảy, sáng Chủ nhật)
  Thánh Lễ Canh Thức Vượt Qua
  (Truyền Thông Dòng Tên sẽ truyền hình trực tiếp với thuyết minh Tiếng Việt)
 
 
 

Chúa Nhật Phục Sinh, ngày 12/04,

 • Lúc 11:00 (giờ Roma), tức là 16:00 (4 giờ chiều Việt Nam)
  Lễ Chúa Phục sinh. Sau Thánh lễ, Đức Thánh Cha sẽ ban Phép lành truyền thống Urbi et Orbi.

  (Vatican News sẽ truyền hình trực tiếp với thuyết minh Tiếng Việt)
 
 

Theo truyền thống, vào Thứ Năm Tuần Thánh, có Lễ truyền Dầu, nhưng năm nay không có. Sắc lệnh mới của Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích thông báo: các giáo phận có thể dời Thánh lễ truyền Dầu sang một thời gian khác.