Tuần Cửu Nhật Lòng Chúa Thương Xót Cầu Cho Quê Hương Việt Nam Và Thế Giới Trong Đại Dịch Corona

print

Tuần Cửu Nhật Lòng Chúa Thương Xót Cầu Cho Quê Hương Việt Nam Và Thế Giới Trong Đại Dịch Corona

 

Hát: Xin Ngôi Ba Thiên Chúa.

ĐK. Xin Ngôi Ba Thiên Chúa ngự xuống trên chúng con, ban hồng ân chan chứa thấm nhuần hồn xác chúng con, biến chúng con thành những chiến sĩ theo Chúa Ki – tô, thành nhân chứng Nước Trời cho muôn người trong khắp nơi.

  1. Nguyện Chúa Thánh Thần xin ngự đến, lòng vạn lòng đợi trông Ngài soi sáng, và luyện lọc hầu mong được xứng đáng với danh hiệu Đền Thánh Chúa cao quang.

ĐK. Xin Ngôi Ba Thiên Chúa ngự xuống trên chúng con, ban hồng ân chan chứa thấm nhuần hồn xác chúng con, biến chúng con thành những chiến sĩ theo Chúa Kitô, thành nhân chứng Nước Trời cho muôn người trong khắp nơi.

  1. Nguyện Chúa Thánh Thần xin ngự đến, Ngài là niềm ủi an kẻ than khóc, là mạch nguồn tràn lan mọi ơn phúc suối êm dịu hàn gắn những thương đau.

ĐK. Xin Ngôi Ba Thiên Chúa ngự xuống trên chúng con, ban hồng ân chan chứa thấm nhuần hồn xác chúng con, biến chúng con thành những chiến sĩ theo Chúa Ki – tô, thành nhân chứng Nước Trời cho muôn người trong khắp nơi.

 

TUẦN CỬU NHẬT NGÀY THỨ NHẤT

Cầu cho nhân loại biết thống hối và quay trở về với Chúa.

Hôm nay, chúng con dâng lên Cha toàn thể nhân loại, cách riêng đất nước và dân tộc Việt Nam của chúng con. Xin nhận chìm nhân loại chúng con vào đại dương Thương Xót của Cha, để mỗi người mà Cha tạo dựng, được tẩy rửa trong Máu và Nước châu báu cứu độ của Con Yêu Dấu Cha là Chúa Giêsu Kitô.

Lạy Chúa Giêsu vô cùng thương xót, bản tính của Chúa đầy từ bi và luôn tha thứ. Xin đừng nhìn đến tội lỗi mà nhân loại chúng con đã xúc phạm tới Chúa, nhưng xin nhìn đến niềm tín thác chúng con đặt trọn vẹn vào lòng nhân lành vô biên của Chúa. Xin cho chúng con được nương náu trong Trái Tim vô cùng từ bi Chúa, và đừng bao giờ để chúng con lìa xa Chúa, vì đã có lúc chúng con đã chạy theo các ngẫu tượng ở trần gian này mà quên mất Chúa. Chúng con nài xin Chúa ơn tha thứ và l sám hối, vì Tình Yêu hợp nhất của Chúa với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Amen.

Kinh lạy Cha, Kính Mừng, Sáng Danh và kinh Tin Kính

Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng Cha Mình và Máu, Linh hồn và Thần tính của Con yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền tạ tội lỗi chúng con và toàn thế giới.

Xướng: Vì cuộc tử nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.

Đáp: Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. (10X)

Lạy Đấng Chí Thánh, là Thiên Chúa Toàn Năng, Hằng Hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. (3 lần).

Ôi, Máu và Nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch Lòng Thương Xót, chúng con trông cậy ở nơi Ngài (3 lần).

Sau đó đọc Kinh Cầu Nguyện Trong Cơn Dịch Bệnh Corona và các kinh khác (phía dưới)

 

TUẦN CỬU NHẬT NGÀY THỨ HAI

Cầu cho mọi người được bình an, yêu thương và tin tưởng vào Thiên Chúa.

Hôm nay, chúng con dâng lên Cha những sự hoang mang, lo sợ, bất an của chúng con trong cơn đại dịch Corona. Xin nhận chìm linh hồn, thân xác chúng con vào đại dương Thương Xót của Cha, để Cha ấp ủ, bảo vệ và cứu thoát chúng con trong cánh tay quyền năng, chí thánh của Cha.

Lạy Chúa Giêsu giàu lòng xót thương, Chúa đã nói với các môn đệ trong lúc gian nan nguy khó rằng: “Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Thầy ban cho các con không như thế gian ban tặng. Lòng các con đừng xao xuyến và đừng sợ hãi”. Xin Chúa ban cho chúng con sự bình an, sức mạnh của Chúa, niềm tin vào Chúa, để chúng con một khi có Chúa làm chủ cuộc sống, chúng con sẽ không còn sống trong sợ sệt, lo âu và thất vọng vì Đấng ở trong chúng con thì mạnh mẽ hơn những gì ở ngoài thế gian. Xin Chúa ra tay thần lực, dẹp tan mọi mưu chước của ác thần, đang ngày đêm luôn rình rập hãm hại chúng con. Có Chúa, là thành lũy, là đá tảng che chở chúng con, chúng con không sợ chi, không lo lắng gì. Amen.

Kinh lạy Cha, Kính Mừng, Sáng Danh và kinh Tin Kính

Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng Cha Mình và Máu, Linh hồn và Thần tính của Con yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền tạ tội lỗi chúng con và toàn thế giới.

Xướng: Vì cuộc tử nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.

Đáp: Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. (10X)

Lạy Đấng Chí Thánh, là Thiên Chúa Toàn Năng, Hằng Hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. (3 lần).

Ôi, Máu và Nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch Lòng Thương Xót, chúng con trông cậy ở nơi Ngài (3 lần).

Sau đó đọc Kinh Cầu Nguyện Trong Cơn Dịch Bệnh Corona và các kinh khác (phía dưới)

 

TUẦN CỬU NHẬT NGÀY THỨ BA

Cầu cho các nhà lãnh đạo trên thế giới hiệp nhất chống lại dịch Corona.

Hôm nay, chúng con dâng lên Cha tất cả các nhà lãnh đạo các quốc gia trên thế giới. Xin nhận chìm họ vào đại dương Thương Xót của Cha, để họ cảm nghiệm được Cha yêu thương họ là dường nào, và được phúc gọi Chúa là Cha. Họ là những người Cha trao cho sứ mệnh và trách nhiệm để chăm sóc đời sống ấm no, hạnh phúc cho dân chúng.

Lạy Chúa Giêsu vô cùng thương xót, như sự hiệp nhất của Chúa với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần, xin cho các nhà lãnh trên thế giới được hiệp nhất với nhau trong trận chiến chống lại đại dịch Corona này, biết chia sẻ, quan tâm và hỗ trợ lẫn nhau. Và qua biến cố đau thương này, cho họ nhận ra sự giới hạn của con người và quyền năng cao cả của Thiên Chúa, và ngoài Thiên Chúa ra không còn có Chúa nào khác. Chỉ duy nhất một mình Thiên Chúa mới cứu thoát được nhân loại khỏi ách tử thần. Xin ban cho họ Thần Khí khôn ngoan của Chúa, cho họ có trái tim nhân ái để mọi quyết định, mọi chọn lựa của họ đẹp thánh ý Chúa và được Chúa chúc phúc, ngõ hầu nước Chúa được hiển trị và được tôn vinh giữa mọi dân tộc, mọi quốc gia trên thế giới. Amen.

Kinh lạy Cha, Kính Mừng, Sáng Danh và kinh Tin Kính

Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng Cha Mình và Máu, Linh hồn và Thần tính của Con yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền tạ tội lỗi chúng con và toàn thế giới.

Xướng: Vì cuộc tử nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.

Đáp: Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. (10X)

Lạy Đấng Chí Thánh, là Thiên Chúa Toàn Năng, Hằng Hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. (3 lần).

Ôi, Máu và Nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch Lòng Thương Xót, chúng con trông cậy ở nơi Ngài (3 lần).

Sau đó đọc Kinh Cầu Nguyện Trong Cơn Dịch Bệnh Corona và các kinh khác (phía dưới)

 

TUẦN CỬU NHẬT NGÀY THỨ TƯ

Cầu cho các nạn nhân bệnh dịch Corona.

Hôm nay, chúng con dâng lên Cha tất cả các nạn nhân của đại dịch Corona: những người nhiễm bệnh, người trong vùng phong tỏa, cách ly. Xin nhận chìm vào đại dương Thương Xót hải hà của Cha, để họ tìm được sức mạnh, an ủi và thương xót của Cha trong cơn gian nan, nguy khốn.

Lạy Chúa Giêsu vô cùng từ bi thương xót, cậy vì các thương tích và các dấu thánh cuộc khổ nạn của Chúa đã chịu vì tội lỗi nhân loại, xin Chúa tiêu diệt vi khuẩn Corona nơi các bệnh nhân, chữa lành và phục hồi các thương tích cho họ. Lời Chúa Giêsu đã bảo đảm với chúng con rằng: “Ta đến để cho chiên được sống và sống dồi dào”. Xin ban cho các nạn nhân dịch bệnh được sức mạnh, niềm an ủi và đức tin vũng mạnh. Cậy vì phúc trường sinh Thánh Giá cứu độ của Chúa Giêsu Kitô, xin cho họ một khi vượt qua cơn gian nan nguy khó này, được nhận ra Chúa là đường, là sự thật và là sự sống của họ, mà đem hết tâm hồn tôn kính, ngợi khen lòng thương xót vô biên của Chúa đến muôn đời. Amen.

Kinh lạy Cha, Kính Mừng, Sáng Danh và kinh Tin Kính

Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng Cha Mình và Máu, Linh hồn và Thần tính của Con yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền tạ tội lỗi chúng con và toàn thế giới.

Xướng: Vì cuộc tử nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.

Đáp: Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. (10X)

Lạy Đấng Chí Thánh, là Thiên Chúa Toàn Năng, Hằng Hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. (3 lần).

Ôi, Máu và Nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch Lòng Thương Xót, chúng con trông cậy ở nơi Ngài (3 lần).

Sau đó đọc Kinh Cầu Nguyện Trong Cơn Dịch Bệnh Corona và các kinh khác (phía dưới)

 

TUẦN CỬU NHẬT NGÀY THỨ NĂM

Cầu cho các bác sĩ, khoa học gia tìm ra thuốc chữa trị dịch bệnh Corona và các biến chủng.

Hôm nay, chúng con dâng lên Cha tất cả các bác sĩ, các khoa học gia trên thế giới để họ tìm ra thuốc chữa trị dịch bệnh và biến chủng Corona. Xin nhận chìm vào đại dương Thương Xót của Cha, để họ cảm nghiệm được ước muốn tốt lành của Cha là chữa lành tất cả các bệnh tật cho nhân loại là dường nào.

Lạy Chúa Giêsu giàu lòng thương xót, từ kho tàng xót thương nơi trái tim Chúa, Chúa đã đổ chan hòa các ân huệ trên từng người và cho mọi người tín thác vào Chúa. Với Chúa mọi sự đều có thể được, xin Chúa ban ơn soi sáng, khôn ngoan cho các bác sĩ và các khoa học gia tìm ra phương thuốc chữa trị cho dịch bệnh và các biến chủng, để đưa nhân loại qua khỏi thung lũng tối tăm đến với ánh sáng sự sống. Chính họ là cánh tay yêu thương nối dài của Chúa, để tìm ra phương pháp chữa trị dịch bệnh cho mọi người. Xin cho họ có trái tim từ bi của Chúa hầu có thể mang hết con tim, khối óc ra phục vụ cho lợi ích đời sống của mọi người. Xin cho họ biết khiêm tốn sử dụng khoa học, kiến thức, tài năng mà Chúa ban để phục vụ và tôn trọng sự sống của con người. Amen.

Kinh lạy Cha, Kính Mừng, Sáng Danh và kinh Tin Kính

Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng Cha Mình và Máu, Linh hồn và Thần tính của Con yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền tạ tội lỗi chúng con và toàn thế giới.

Xướng: Vì cuộc tử nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.

Đáp: Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. (10X)

Lạy Đấng Chí Thánh, là Thiên Chúa Toàn Năng, Hằng Hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. (3 lần).

Ôi, Máu và Nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch Lòng Thương Xót, chúng con trông cậy ở nơi Ngài (3 lần).

Sau đó đọc Kinh Cầu Nguyện Trong Cơn Dịch Bệnh Corona và các kinh khác (phía dưới)

 

TUẦN CỬU NHẬT NGÀY THỨ SÁU

Cầu cho các bác sĩ, y tá và nhân viên công lực đang chăm sóc, phục vụ các bệnh nhân.

Hôm nay, chúng con dâng lên Cha tất cả các bác sĩ, y tá và nhân viên công lực đang chăm sóc và phục vụ các bệnh nhân. Xin nhận chìm vào đại dương Thương Xót của Cha, để được Cha bảo vệ khi họ phải xông pha, chiến đấu ở tuyến đầu của trận dịch này.

Lạy Chúa Giêsu vô cùng thương xót, Chúa đã phán: “Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó”. Các bác sĩ, y tá và nhân viên công lực đang ngày đêm phải chống chọi với tử thần của dịch corona. Họ can đảm, bất chấp hiểm nguy để cứu mạng sống người khác. Họ thể hiện lòng bác ái, hy sinh trong sự phục vụ và chăm sóc các bệnh nhân. Gánh nặng mà họ phải chịu chính là nhận ra sự giới hạn, bất lực của con người khi chứng kiến những nạn nhân khốn khổ trong cơn thập tử nhất sinh. Xin Chúa gìn giữ, bảo vệ và ở với họ, ban cho họ trái tim và tình yêu của Chúa để họ có thể xoa dịu phần nào nỗi đau đớn, sợ hãi của các bệnh nhân. Amen.

Kinh lạy Cha, Kính Mừng, Sáng Danh và kinh Tin Kính

Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng Cha Mình và Máu, Linh hồn và Thần tính của Con yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền tạ tội lỗi chúng con và toàn thế giới.

Xướng: Vì cuộc tử nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.

Đáp: Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. (10X)

Lạy Đấng Chí Thánh, là Thiên Chúa Toàn Năng, Hằng Hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. (3 lần).

Ôi, Máu và Nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch Lòng Thương Xót, chúng con trông cậy ở nơi Ngài (3 lần).

Sau đó đọc Kinh Cầu Nguyện Trong Cơn Dịch Bệnh Corona và các kinh khác (phía dưới)

 

TUẦN CỬU NHẬT NGÀY THỨ BẢY

Cầu cho các linh mục, tu sĩ nam nữ đang chăm sóc mục vụ cho dân thánh giữa cơn đại dịch Corona.

Hôm nay, chúng con dâng lên Cha tất cả các linh mục, tu sĩ nam nữ đang chăm sóc mục vụ cho dân thánh giữa cơn đại dịch. Xin nhận chìm các ngài vào Lòng thương Xót hải hà của Chúa. Chính họ là những người đem đến cho Chúa nghị lực để gánh chịu cuộc khổ nạn cay đắng của Chúa. Họ là những ống máng để Lòng thương Xót của Chúa qua đó tuôn chảy xuống nhân loại.

Lạy Chúa Giêsu đầy Lòng Thương Xót, căn nguyên mọi sự tốt lành, xin Chúa tăng thêm ơn thánh cho các linh mục và các tu sĩ, hầu các ngài có đủ khả năng thực hiện các nghĩa cử từ bi bác ái cho xứng đáng, để mọi người xem thấy hành động của các ngài, mà tôn vinh Thiên Chúa là Cha đầy Lòng Thương Xót đang ngự trên trời.

Lạy Cha Hằng Hữu, xin Cha ghé mắt xót thương đến những môn đồ được tuyển chọn trong vườn nho của Cha. Cha đã gọi họ giữa những phàm nhân để là hiện thân sống động của Cha. Họ là các linh mục và các tu sĩ đã hiến dâng cuộc đời mình phục vụ Giáo hội và đoàn chiên của Cha, xin Cha ban cho họ sức mạnh và các phúc lành của Cha. Vì tình yêu của Trái Tim con Cha yêu dấu, nơi náu thân cho các linh mục và tu sĩ, xin Cha thông ban cho họ để họ có khả năng dẫn dắt kẻ khác trên đường cứu độ, và hợp lời hát mừng Lòng Thương Xót của Cha đến muôn đời. Amen.

Kinh lạy Cha, Kính Mừng, Sáng Danh và kinh Tin Kính

Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng Cha Mình và Máu, Linh hồn và Thần tính của Con yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền tạ tội lỗi chúng con và toàn thế giới.

Xướng: Vì cuộc tử nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.

Đáp: Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. (10X)

Lạy Đấng Chí Thánh, là Thiên Chúa Toàn Năng, Hằng Hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. (3 lần).

Ôi, Máu và Nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch Lòng Thương Xót, chúng con trông cậy ở nơi Ngài (3 lần).

Sau đó đọc Kinh Cầu Nguyện Trong Cơn Dịch Bệnh Corona và các kinh khác (phía dưới)

 

TUẦN CỬU NHẬT NGÀY THỨ TÁM

Cầu quê hương Việt Nam và cho thế giới thoát khỏi mọi bệnh dịch và tai ương.

Hôm nay, chúng con dâng lên Cha quê hương Việt Nam và toàn thế giới, gồm những người đã tin và chưa tin nhận Chúa. Xin nhận chìm quê hương Việt Nam và toàn thế giới vào Lòng thương Xót bao la của Chúa. Nguyện xin những giọt máu từ trái tim Chúa tẩy rửa, và tiêu diệt hết tất cả mọi bệnh dịch, cùng những tai ương đang giam cầm thế giới trong buồn phiền, lo âu và nước mắt.

Lạy Chúa Giêsu vô cùng thương xót, trong hành trình nơi sa mạc về đất hứa, dân Israen đã phàn nàn kêu trách Chúa và họ đã bị rắn độc cắn chết. Chúa đã truyền cho Môsê làm một con rắn đồng và treo lên cột, hễ những ai bị rắn cắn mà nhìn lên thì sẽ được cứu sống. Quê hương Việt nam và thế giới đang trải qua cơn bệnh dịch độc hại và các tai ương khủng khiếp. Xin Chúa cho nhân loại biết nhìn lên Thánh giá cứu độ của Chúa, mà đem hết lòng sám hối ăn năn, khẩn cầu và tin tưởng vào Chúa.

Lạy Cha Hằng Hữu, xin đoái thương nhìn đến nhân loại đang sống trong lầm lạc tăm tối và bị ảnh hưởng của dịch vô thần, dịch chạy theo các ngẫu tượng trần gian. Chính vì điều này mà Chúa Giêsu con Cha đã phải thốt lên: “Một khi Con Người đến, liệu có còn niềm tin trên mặt đất nữa không?” Xin cho nhân loại mau chóng nhận ra Chúa Giêsu là Cứu Chúa duy nhất, mà ăn năn trở về cùng Chúa, đem hết lòng kính tôn và ca ngợi quyền năng của Lòng Thương Xót Chúa đến muôn đời. Amen.

Kinh lạy Cha, Kính Mừng, Sáng Danh và kinh Tin Kính

Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng Cha Mình và Máu, Linh hồn và Thần tính của Con yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền tạ tội lỗi chúng con và toàn thế giới.

Xướng: Vì cuộc tử nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.

Đáp: Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. (10X)

Lạy Đấng Chí Thánh, là Thiên Chúa Toàn Năng, Hằng Hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. (3 lần).

Ôi, Máu và Nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch Lòng Thương Xót, chúng con trông cậy ở nơi Ngài (3 lần).

Sau đó đọc Kinh Cầu Nguyện Trong Cơn Dịch Bệnh Corona và các kinh khác (phía dưới)

 

TUẦN CỬU NHẬT NGÀY THỨ CHÍN

Cầu cho các linh hồn những người đã chết vì đại dịch Corona.

Hôm nay, chúng con dâng lên Cha tất cả linh hồn đã chết vì đại dịch Corona. Xin nhận chìm họ vào vực thẳm Thương Xót của Cha. Những linh hồn đã ra đi trong đó có những linh hồn chưa nhận biết Cha, những linh hồn khô khan nguội lạnh, và những linh hồn chưa chạy đến với Lòng Thương Xót của Cha. Chúa Giêsu đã phải chịu đau buồn khủng khiếp trong Vườn Cây Dầu vì những linh hồn chưa nhận biết, chưa quay về với Cha, đến nỗi phải kêu lên: “Lạy Cha, xin cất chén này khỏi con, nhưng một xin vâng theo thánh ý Cha”.

Lạy Chúa Giêsu vô cùng thương xót, Lòng Thương Xót của Chúa thì vô cùng tận và không giới hạn bởi thời gian cùng không gian. Xin Chúa lấy lửa Tình Yêu tinh tuyền của Chúa mà thanh tẩy, và đem những linh hồn này vào trong biển đại dương xót thương của Chúa; cùng ban cho họ món quà tình yêu chí thánh của Lòng Thương Xót, vì không có gì ở ngoài quyền phép của Chúa. Xin cho họ được diện kiến tôn nhan Chúa, và được tôn vinh Lòng Thương Xót vô biên của Chúa đến muôn đời. Amen.

Kinh lạy Cha, Kính Mừng, Sáng Danh và kinh Tin Kính

Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng Cha Mình và Máu, Linh hồn và Thần tính của Con yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền tạ tội lỗi chúng con và toàn thế giới.

Xướng: Vì cuộc tử nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.

Đáp: Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. (10X)

Lạy Đấng Chí Thánh, là Thiên Chúa Toàn Năng, Hằng Hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. (3 lần).

Ôi, Máu và Nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch Lòng Thương Xót, chúng con trông cậy ở nơi Ngài (3 lần).

Sau đó đọc Kinh Cầu Nguyện Trong Cơn Dịch Bệnh Corona và các kinh khác (phía dưới)

 

Kinh Cầu Nguyện Trong Cơn Dịch Bệnh Corona

(Hội đồng Giám mục Việt Nam)

Lạy Ba Ngôi Thiên Chúa toàn năng

chúng con đang họp nhau cầu nguyện,

tha thiết nài xin cho cơn dịch bệnh mau chấm dứt.

Lạy Chúa Cha giàu lòng thương xót

xin nhìn đến nỗi thống khổ,

của đoàn con Cha trên khắp thế giới,

đặc biệt tại những nơi dịch bệnh đang hoành hành.

Xin củng cố đức tin của chúng con,

cho chúng con hoàn toàn tín thác

vào tình yêu quan phòng của Cha.

Lạy Chúa Giêsu là Đấng cứu độ duy nhất,

là vị lương y đầy quyền năng và lòng thương xót,

xin thương cho các bệnh nhân sớm được chữa lành,

và an ủi các gia đình đang gặp khó khăn thử thách.

Xin cho lời chúng con khiêm tốn cầu nguyện,

được chạm tới trái tim nhân lành của Chúa,

xin giảm bớt gánh nặng khổ đau,

và cho chúng con cảm nhận được bàn tay Chúa

đang ân cần nâng đỡ chúng con.

Lạy Chúa Thánh Thần là nguồn sức mạnh tình yêu,

xin soi sáng các vị hữu trách và những người có khả năng,

giúp họ sớm tìm ra phương thuốc chữa trị dịch bệnh,

xin ban cho các bác sĩ và nhân viên y tế

sức mạnh của tình thương và lòng nhiệt thành quảng đại,

luôn tận tâm tận lực phục vụ các bệnh nhân.

Chúng con xin trao vào đôi tay từ mẫu của Mẹ Maria,

những lời khẩn nguyện trong cơn đại nạn,

nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu,

xin Chúa nhận lời chúng con. Amen.

 

Lời Cầu Nguyện Cùng Mẹ Maria

(Giáo hoàng Phanxicô)

Ôi Maria, xin Mẹ tiếp tục chiếu tỏa trên cuộc hành trình của chúng con như là một dấu hiệu của ơn cứu độ và của niềm hy vọng. Chúng con xin ký thác bản thân của chúng con cho Mẹ là Sinh Lực của Bệnh Nhân.

Ở dưới chân Thánh Giá Mẹ đã vững vàng tin tưởng tham phần vào cuộc khổ đau của Chúa Giêsu. Mẹ là Sự Cứu Độ của Dân Thành Rôma, biết được rằng chúng con đang cần đến những gì. Chúng con tin rằng, Mẹ sẽ đáp ứng, như Mẹ đã thực hiện ở Cana xứ Galilê, để niềm vui và hoan lạc được trở lại sau thời khắc thử thách này.

Lạy Mẹ của Tình Yêu Thiên Chúa, xin giúp chúng con biết tuân hợp bản thân mình với ý muốn của Chúa Cha, và làm những gì Chúa Giêsu bảo chúng con:

Đó là Người đã nhận lấy cho mình những khổ đau của chúng con, cùng gánh vác những nỗi sầu thương của chúng con, để nhờ Thánh Giá, Người mang lại cho chúng con niềm vui Phục Sinh. Amen.

Ôi Người Mẹ Thánh của Thiên Chúa, chúng con tìm đến ẩn náu dưới sự chở che của Mẹ. Xin Mẹ đừng chê chối những lời van xin của chúng con – những con người đang bị thử thách và xin Mẹ hãy giải cứu chúng con cho khỏi mọi hiểm nguy, Ôi Trinh Nữ hiển vinh và diễm phúc. Amen.

 

Kinh Cầu Cùng Tổng Lãnh Thiên Thần Micae

Lạy ơn Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, xin giúp chúng con trong cơn giao chiến, đánh phá sự hiểm ác mưu sâu quỉ dữ. Chúng con sấp mình nguyện xin Chúa chế trị nó, cùng xin nguyên soái cơ bình trên trời lấy quyền phép Chúa, mà hạ Satan cùng các quỉ dữ đang rong ruổi khắp thế làm hại các linh hồn, xin bắt chúng giam cầm trong hỏa ngục. Amen.

 

Lạy Mẹ Xin Yên Ủi

ÐK: Lạy Mẹ xin yên ủi chúng con luôn luôn, Mẹ từ bi xin phá những nỗi u buồn. Vì đời con gieo rắc biết bao đau thương, và tràn lan gai góc bước trên con đường.

  1. Hỡi Mẹ rất nhân từ Mẹ quên sao được hôm xưa, lời Mẹ hứa khi ở trên núi kia, lúc mà Chúa sinh thì Mẹ đứng âu sầu lặng yên, là Mẹ chúng con mến tin linh quyền.
  1. Khấn Mẹ giữ linh hồn và xác con hằng trinh trong. Lòng luôn hớn hở hát khen Nữ Vương. Quyết còn sống ngày nào thờ kính Con Mẹ khoan nhân, và không quyến luyến thú vui thế trần.
  1. Ðến giờ chết xin Mẹ ngự đến bên giường khuyên con, và ban xuống cho chúng con những ơn. Ước gì chúng con được hầu sát ngay cạnh Mẹ liên, từ nay hết lo lắng hết chán phiền.

Kinh Trông Cậy

Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng.

– Hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.

Xướng: Lạy rất thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.

Đáp: Thương xót chúng con.

Xướng: Lạy Trái Tim cực Thánh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria.

Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Lạy Ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.

Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Các Thánh Tử Vì Đạo nước Việt Nam.

Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Nữ Vương ban sự bằng an.

Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Đức Mẹ Lavang

Đáp: Cầu cho chúng con.