Tước Hiệu Thánh Bổn Mạng

print

Tước Hiệu Thánh Bổn Mạng

Lm Giuse Nguyễn Hữu Tường

Trích Báo Tĩnh Tâm Tháng 12/2021 GPLX

bm