Tuyển Tập Thánh Ca Về Chúa Kitô Vua Vũ Trụ

print

 1. Lạy Chúa Là Vua – Tam Ca Áo Trắng
 2. Giesu Vua Muôn Vua – Như Mai
 3. Vạn Tuế Chúa Là Vua – Ca Đoàn Thiên Thanh
 4. Mừng Danh Thánh Chúa – Gia Ân
 5. Hoan Hô Vua Giesu – Lê Anh
 6. Chúa Kito Vua – Thiên Lộc
 7. Vạn Tuế Vua Trời – Nhóm Vào Đời
 8. Giesu Vua Bình An – Ca Đoàn Tam Ca Phục Sinh
 9. Chúa Thực Sự Là Vua – Ca Đoàn Sao Mai
 10. Chúa Là Vua – Ca Đoàn Sao Mai
 11. Chúa Là Sức Mạnh – Ca Đoàn Sao Mai
 12. Chúa Giêsu Ngự Trị Lòng Ta – Duy Quyết
 13. Ngợi Ca Khen Chúa – Tố Hà
 14. Chúa Kito Vua – Thiên Lộc