Ủy Ban Phụng Tự: Thông Báo Về Việc Ban Phép Lành Tòa Thánh Với Ơn Toàn Xá

print
on toan xa