Video của Đức Giáo Hoàng-Tông Đồ Cầu Nguyện

print

Video của Đức Giáo Hoàng-Tông Đồ Cầu Nguyện

Thưa quý vị và anh chị em thân mến !

Chúng tôi xin giới thiệu với quý vị và anh chị em về Mạng Lưới Tông Đồ Cầu Nguyện của Đức Giáo Hoàng, mục Video của Ngài đã có phiên bản tiếng Việt. Đây là ngôn ngữ thứ 10 của Video này. Hàng triệu người Việt sẽ có thể cầu nguyện với Ngài và tham gia vào Mạng Cầu Nguyện Toàn Cầu của vị cha chung qua : Twitter, facebook, instagram, và youtube.

We just launched the Pope’s video platform in Vietnamese. We had it on Twitter, Youtube, instagram and facebook:

Twitter @thepopevideovn: https://twitter.com/thepopevideovn

Facebook https://www.facebook.com/thepopevideovn

Instagram: http://www.instagram.com/thepopevideovn

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCjEQJWLUeHYyIF7A6e520Tg