Video Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên chính thức nhận sứ vụ mục tử tại Tổng Giáo phận Hà Nội

print