Xứ Đoàn Thánh Tâm Gx Tân Lộc Mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11

print

Xứ Đoàn Thánh Tâm Gx Tân Lộc Mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11

Kính thưa Cha Sở, Cha Phó, quý Dì, Thầy, các Thầy Cô giáo lý viên và các anh chị Huynh – Dự trưởng kính mến!

Nơi đại gia đình Giáo xứ, chúng con cũng được khai tâm và lớn lên trong tình yêu thương Kitô giáo mà Quý Cha, quý Dì, Thầy, các Thầy Cô Giáo Lý Viên, anh chị Huynh – Dự trưởng thay mặt Chúa dạy dỗ chúng con.

Dạy cho biết Chúa, biết người, biết mình, biết về con đường yêu thương của Thiên Chúa. Nhìn khía cạnh giáo dục, Quý Cha và mọi người là những nhà giáo dục có nhiều trọng trách vừa có trách nhiệm trên sự hiểu biết, trách nhiệm tương lai hạnh phúc đời này; và cả hạnh phúc của đời mai sau.

Nhân ngày nhà giáo Việt Nam, chúng con kính chúc Quý Cha, quý Dì, Thầy, các Thầy Cô Giáo Lý Viên và anh chị Huynh – Dự trưởng lời chúc nồng hậu, với tình tha thiết của những đứa con thơ đối với quý vị và với tình quý mến của những đứa học trò đối với Thầy cô.

Chúng con hứa sẽ cố gắng sống thật tốt, vì chúng con nghĩ rằng: đó là tiếng nói cám ơn dài nhất và chân thành nhất của chúng con đối với quý Cha, quý Dì, Thầy, các Thầy Cô Giáo Lý Viên và anh chị Huynh – Dự trưởng.

Nguyện xin Thiên Chúa ban cho Quý Cha và quý vị được nhiều sức khoẻ, bình an, ơn lành để ngày ngày hướng dẫn chúng con sống xứng đáng là con cái Chúa

TNTT Gx Tân Lộc