Ý Cầu Nguyện Của ĐGH Tháng 10/2020: cầu cho sứ vụ của người giáo dân trong Giáo hội

print

Ý Cầu Nguyện Chung: cầu cho sứ vụ của người giáo dân trong Giáo hội
Xin cho các Ki-tô hữu giáo dân, cách riêng là phụ nữ, khi đã lãnh nhận bí tích Thánh Tẩycó thể tham gia nhiều hơn vào các cơ quan hữu trách của Giáo hội.