Ý cầu nguyện của Đức Giáo hoàng cho tháng 1-2022

print

Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG THÁNG 01.2022
Ý truyền giáo – Cầu cho tình bác ái huynh đệ

Xin cho các quyền và nhân phẩm của những ai đang bị bách hại được công nhận, bởi tất cả đều là những anh em chị em trong một gia đình nhân loại.