Ý Cầu Nguyện Của Đức Giáo Hoàng – Tháng 02.2021

print

Ý Cầu Nguyện Của Đức Giáo Hoàng – Tháng 02.2021

Cầu cho những người phụ nữ bị bạo hành
Xin cho xã hội biết bảo vệ các phụ nữ nạn nhân của bạo hành, đồng thời quan tâm đến những đau khổ của họ và lắng nghe lời họ kêu cứu.

Universal intention – Violence against women
We pray for women who are victims of violence, that they may be protected by society and have their sufferings considered and heeded.
 

Suy niệm

Phụ nữ. Đau khổ. Bạo lực. Chúng ta thấy ba từ này đứng cùng nhau trong các bản tin quá nhiều. Như thể chưa đủ, đại dịch còn làm gia tăng tình trạng lạm dụng này. Làm thế nào chúng ta có thể sửa chữa thiệt hại này? Anh chị em có thể bắt đầu bằng cách đáp lại lời kêu cứu chúng ta từ những phụ nữ đang phải chịu bất kỳ hình thức bạo lực nào: CỨU. Như Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “Nếu chúng ta muốn một thế giới tốt đẹp hơn, đó sẽ là một ngôi nhà bình yên chứ không phải chiến trường, thì tất cả chúng ta cần phải làm nhiều hơn nữa vì phẩm giá của mỗi người phụ nữ”. Hãy hành động, chia sẻ Video Đức Giáo Hoàng trên tất cả các mạng xã hội của bạn! Hãy làm cho thông điệp của Đức Thánh Cha tố cáo tệ nạn này đến được với nhiều người.

“Ngày nay, vẫn còn đó những phụ nữ phải chịu bạo hành. Bạo hành tâm lý, bạo hành lời nói, bạo hành thể xác, bạo hành tình dục.
Thật sốc khi có biết bao phụ nữ bị đánh đập, nhục mạ và cưỡng hiếp.
Những hình thức đối xử tệ bạc mà nhiều phụ nữ phải gánh chịu là hành vi hèn nhát và là sự đồi truỵ của cả nhân tính. Của người nam và của toàn nhân loại.
Lời chứng của những nạn nhân dám phá bỏ sự im lặng của họ là tiếng kêu cứu mà chúng ta không thể làm ngơ.
Chúng ta không được ngoảnh mặt làm ngơ.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho những phụ nữ là nạn nhân của nạn bạo hành, để họ có thể được xã hội bảo vệ và để những đau khổ của họ được mọi người quan tâm và chú ý.”

Reflection:
Women. Suffering. Violence. Too often, we see these three words together in the news. As if this weren’t enough, the pandemic has caused an increase in abuse. How can we repair this damage? You can begin by responding to the call that comes to us from women who suffer any kind of violence: HELP. As Pope Francis says, “If we want a better world, that will be a peaceful home and not a battlefield, we all need to do a lot more for the dignity of each woman.”[1] Get into action, sharing The Pope Video on all your social networks! Make the Holy Father’s message denouncing this evil reach many people.
“Today, there continue to be women who suffer violence. Psychological violence, verbal violence, physical violence, sexual violence.
It’s shocking how many women are beaten, insulted, and raped.

 

[1] https://twitter.com/Pontifex/status/1331549440314847237