Ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng tháng 1-2020 Kiến tạo nền Hoà Bình Thế Giới 

print

Ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng tháng 1-2020
Kiến tạo nền Hoà Bình Thế Giới 

“Trong một thế giới bị chia rẽ và phân mảnh, cha muốn mời gọi hết thảy các tín hữu, và tất cả những ai thiện chí, hướng đến sự hoà giải và tình huynh đệ.

Đức tin dẫn chúng ta đến việc loan truyền về những giá trị của hoà bình, của hiểu biết lẫn nhau, và của thiện ích chung.

Chúng ta hãy cầu xin cho các Kitô hữu, các tín hữu thuộc các tôn giáo khác, và tất cả những ai thành tâm thiện chí có thể chung tay thăng tiến một nền hoà bình và công lý giữa lòng thế giới.

Xin cảm ơn anh chị em.”

https://www.popesprayer.va