Ý Cầu Nguyện Của Đức Giáo Hoàng Tháng 12.2021

print

Ý Cầu Nguyện Của Đức Giáo Hoàng Tháng 12.2021

 

Ý truyền giáo: Cầu cho các giáo lý viên.

Chúng ta hãy cầu nguyện cho các giáo lý viên, sẵn sàng để loan báo Lời Chúa, trở nên những chứng nhân, với lòng can đảm và sáng tạo, nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần.