Ý Cầu Nguyện Tháng 03-2021 Của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

print

Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG – THÁNG 03.2021
 
Ý Truyền Giáo – Bí Tích Hòa Giải
Xin cho các tín hữu biết siêng năng lãnh nhận bí tích Hòa Giải với tinh thần đổi mới sâu xa, nhờ đó cảm nhận được lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa.

Intention for evangelization – Sacrament of reconciliation
Let us pray that we may experience the sacrament of reconciliation with renewed depth, to taste the infinite mercy of God.