Ý Cầu Nguyện Tháng 9.2019: Bảo Vệ Biển Cả

print
Ý Cầu Nguyện Tháng 9.2019: Bảo Vệ Biển Cả
 
 
Biển cả là nguồn cung cấp nước khổng lồ cho hành tinh của chúng ta, với vô số loài sinh vật đa dạng sống trong đó, nhưng nhiều loại trong số chúng đang bị đe dọa vì nhiều lý do. Công trình sáng tạo là kế hoạch yêu thương Thiên Chúa ban tặng cho nhân loại. Sự liên đới của chúng ta với “ngôi nhà chung” là do bởi đức tin của chúng ta.
 
Trong tháng này, chúng ta hãy cầu nguyện để các chính trị gia, các nhà khoa học và kinh tế, biết hợp tác với nhau để bảo vệ biển cả và đại dương.
 
Vatican News – Tiếng Việt