Yêu Và Được Yêu: Mầu Nhiệm Của Sự Hiện Hữu

print

Yêu Và Được Yêu: Mầu Nhiệm Của Sự Hiện Hữu

Sự hiện hữu nào cũng đã là một mầu nhiệm, bởi vì sự hiện hữu nào cũng cần quy chiếu về một nguồn gốc phát sinh, mà nguồn gốc tận cùng ấy, nếu không phải là Thiên Chúa, thì nhân loại vẫn bỏ dở dang câu hỏi. Sự hiện hữu của chính sự sống còn mầu nhiệm hơn nữa vì con người đến nay có thể làm được rất nhiều điều lớn lao, nhưng chính sự sống họ cũng không tạo ra được. Giữa những loài có sự sống, thì sự sống con người lại càng mầu nhiệm hơn vì chiều sâu thẳm của tâm lý và linh hồn. Tuy nhiên, chìa khóa để giúp con người sống được mầu nhiệm cuộc đời mình lại khá đơn giản: Đó là việc yêu và được yêu. Quả vậy, được yêu thương và sống yêu thương tôi hiện hữu, (Amo et ergo sum).

Con người đã được yêu thương và cần được yêu thương. Con người đã được yêu thương vì được sinh ra trong huyền nhiệm tình yêu Thiên Chúa, nhận lãnh ơn ban sự sống từ Thiên Chúa qua sự sinh thành từ cha mẹ. Nói cách khác cha mẹ sinh con và Thiên Chúa là Đấng ban sự sống. Sự sống nào cũng là ơn Chúa, vì thế sự sống nào cũng cần được tôn trọng và đón nhận. Con người sinh ra về mặt sinh học chưa đủ là người, con người cần người khác đón nhận, cần tiếp tục được yêu thương. Thiên Chúa đón nhận con người trước khi Ngài ban cho sự sống, cha mẹ nghĩ về và đón nhận con cái trước khi sinh chúng ra trong cuộc đời, rồi Giáo Hội và xã hội đón nhận họ vào đời sống chung với bao chuẩn bị kỹ lưỡng. Sống trong cộng đồng, con người có tên gọi, có tự do, có sứ mạng… Như thế, được yêu thương, được đón nhận thì con người mới thật sự là người. Không ai được loại trừ người khác ra khỏi trái tim mình vì việc này đồng nghĩa với việc giết người ấy trong trái tim của chính mình. Hơn nữa, trái tim là nơi làm phát sinh sự sống không phải là nơi để giết người. “Hãy gìn giữ tim con cho thật kỹ vì từ đó mà sự sống phát sinh.” (Cn.4,23).

Con người không chỉ cần được yêu thương mà chính họ cũng cần phải sống yêu thương vì bản chất của con người là được yêu và yêu. Con người được sinh ra từ tình yêu nên phải sống cho tình yêu thì mới đúng bản chất con người, đó là con đường đưa đến hạnh phúc thật. Sống cho tình yêu là tiếp nhận sự hiện hữu của mọi người vào cuộc đời mình, không để một ai trong cuộc đời mình bị “mồ côi”. Để mở rộng trái tim đủ chỗ cho mọi người, con người phải biết cảm nghiệm sâu sắc tình yêu Thiên Chúa, biết ơn Chúa vì tất cả những hồng ân Chúa ban, noi gương Chúa sống yêu thương như Chúa đã dạy “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.” (Ga15,12). Hơn nữa, con người cũng phải quy đổi tình yêu tha nhân thành tình yêu Thiên Chúa “Ta bảo thật các ngươi mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây là các ngươi làm cho chính Ta vậy.” (Mt25,40). Tình yêu con người có đẹp đến thế nào thì cũng sẽ qua đi, chỉ có tình yêu Thiên Chúa là vĩnh hằng. Như thế, khi mình yêu người thì người được yêu, khi người khác yêu mình thì mình được yêu, yêu và được yêu phải song song với nhau thiếu một trong hai thì không được. Cũng vậy mình cần có tha nhân và tha nhân cần mình, nếu muốn hạnh phúc thì không thể khác được.

Sự hiện hữu là một mầu nhiệm, là ân ban của Thiên Chúa. Sự sống quý giá bao nhiêu thì sự hiện hữu cũng quý giá bấy nhiêu. Không ai và không gì có thể mua được sự hiện hữu, hơn nữa con người chỉ có một lần sống vì thế phải trân quý sự sống Chúa ban. Để sự sống có giá trị hiện hữu con người phải tranh thủ lúc còn sống tìm kiếm và chiếm hữu Đức ái trọn hảo mà tuyệt đỉnh của Đức ái chính là “Mến Chúa, Yêu người”. Để sự hiện hữu trở nên mầu nhiệm thì con người cần được yêu thương và phải sống yêu thương như trong bài hát  “Xin dạy con yêu” của cha Kim Long:  “xin dạy con biết yêu, yêu Chúa và yêu mọi người, yêu như Chúa yêu, yêu người như yêu Chúa, vì Chúa là tình yêu”

Mến Chúa yêu người điều Chúa dạy

Giữ gìn trân quý sống hăng say

Yêu thương hiện hữu đời viên mãn

Vạn phúc thiên ân khắp thế đầy.

Sr Ngọc Ánh