Cáo Phó Bà Cố Maria Hồ Thị Hảo

print

CÁO PHÓ

 ‘Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, 
hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn.’ (Tv 62,2)

 

Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh,

Chúng tôi xin kính báo:

 Bà Cố

MARIA HỒ THỊ HẢO,

Sinh năm 1940

Là thân mẫu của Soeur

 Anna Nguyễn Thị Thúy Phượng Dòng Thánh Phaolô

 

Đã qua đời lúc 20h00 ngày 28/09/2019

Hưởng Thọ 79 tuổi

Thánh lễ an táng sẽ được cử hành vào lúc

9h sáng Thứ hai, ngày 30/09/ 2019

Tại nhà thờ Trà Cú, Hạt Trà Lồng

Xin hiệp ý cầu nguyện cho Bà Cố Maria

Kính Báo

BBT/WCT