Lễ An Táng Bà Cố Lucia Trần Thị Hoa Tại Nhà Thờ Trà Canh

print

Lễ An Táng Bà Cố Lucia Trần Thị Hoa Tại Nhà Thờ Trà Canh

18.10.2018

 

Hôm nay an táng mẹ Cha

Bà cố Lucia được sinh ra trên đời

Niềm vui hạnh phúc tuyệt vời

Làm vợ làm mẹ một đời vì con.

 

Hy sinh sức khỏe hao mòn

Vuông tròn trách nhiệm lại còn hy sinh

Đứa con tận hiến quên mình

Công Nghiệp linh mục thật tình đi tu.

 

 Xitô ơn gọi khiêm nhu

Dấn thân phó thác cần cù siêng năng

Hôm nay an táng thật gần

Viện phụ nhà dòng ân cần chăm lo.

 

 Quý Cha quý Dì thơm tho

Hiệp dâng thánh lễ cầu cho linh hồn

Cha sở bên cạnh ôn tồn

Chăm lo chú đáo linh hồn mẹ Cha.

 

Xin ơn Thiên Chúa thiết tha

Ban cho tất cả nhà nhà bình an

Tình yêu Thiên Chúa chứa chan

Ân thưởng hồng phúc tràn lan mọi người.

 

Lm. Biển Xanh.