5 chiếc bánh

print

5 chiếc bánh

 

Còn năm chiếc bánh nhỏ thôi

Và hai con cá lẻ loi thấm gì

Ngài cầm lấy nguyện thầm thì

Bẻ ra phân phát vừa khi đói lòng

 

Năm ngàn người thỏa ước mong

Lạ lùng ai cũng cất lời ngợi ca

Ngài là ngôn sứ đây mà

Đến trần gian để cứu ta cứu đời.

 

Chúa nhật XVII thường niên

Hoa Xanh