8 Mẫu Chầu Thánh Thể cho Năm GĐ 2019.

print

WCT: Theo Quyết định thực hành năm 2019 Ban Thư Ký HĐMVGP sẽ soạn những ” tư liệu để học hỏi”. Vì thế WCT mở thêm chuyên mục của TTMV/GPCT và mở đầu với tiểu mục “Tư Liệu” để mọi người có thể tải về tùy nghi sử dụng.

TẢI VỀ FILE WORD VÀ PPT (FILE NÉN ZIP)

8 MAU CHAU GD NAM 2019 TTMV\GPCT.