Album Chúa Chiên Lành

print

Album Chúa Chiên Lành

 

Link tải về 10 bài mp3

Album Chúa Chiên Lành

  1. Chúa Chiên Lành 1
  2. Chúa Chăn Nuôi Tôi 1
  3. Chúa Là Mục Tử 1
  4. Chúa Chăn Nuôi Tôi 2
  5. Chúa Chiên Lành 2
  6. Chúa Khoan Nhân
  7. Chúa Là Mục Tử 2 (Tvv)
  8. Đồng cỏ xanh
  9. Đồng cỏ tươi.
  10. Chúa Chiên Lành 3