Album Chuyện Tình Giêsu (Thánh Tâm)

print

Album Chuyện Tình Giêsu (Thánh Tâm)

LINK TẢI VỀ ALBUM:

ALBUM THANH TAM

  1. Chuyện Giêsu – chuyện mỗi chúng ta
  2. Thánh Tâm
  3. Thánh Tâm Chúa Yêu Con
  4. Thánh Tâm Chúa Giêsu.
  5. Tình Chúa Yêu Con
  6. Trái tim khát yêu thương
  7. Trái Tim Người
  8. Trái tim rực cháy
  9. Trong Trái Tim Chúa