Album Con Vẫn Trông Cậy Chúa

print

Album Con Vẫn Trông Cậy Chúa

 1. Lời thiêng – Ca đoàn
 2. Khúc hát một loài hoa – Hương Lan
 3. Con vẫn trông cậy (Trông cậy Chúa) – Vũ Khanh
 4. Con nay trở về – Như Mai
 5. Ca ngợi tình yêu Chúa – Hoàng Nam
 6. Dâng niềm cảm mến – Lệ Hằng
 7. Tình Chúa cao vời – Đức Ông Phạm Quốc Tuấn
 8. Dấu ấn tình yêu – Như Mai
 9. Nếu Chúa là – Vũ Khanh
 10. Chúa là con đường – Hương Lan
 11. Trong trái tim Chúa – Hoàng Nam
 12. Con thưa cùng Chúa (Lạy Chúa con đây) – Ca đoàn