Album Hồn Tôi Hân Hoan – Lm Pet. Tri Văn Vinh

print

Album Hồn Tôi Hân Hoan

 1. Hồn Tôi Hân Hoan
 2. Lạy Mẫu Nghi Cao Cả
 3. Tình Khúc Tri Ân 7
 4. Mẹ dìu con đi
 5. Lạy Trinh Nũ Vinh Phúc
 6. Maria Mẹ Hẳng Cứu Giúp
 7. Kinh Dâng Xứ Dạo
 8. Ôi Mẹ Rất Thánh
 9. Trên Đồi Vắng
 10. Bước đi bên Mẹ
 11. Lạy Mẹ Xin Thương
 12. Lạy Nữ Vương Thiên Đàng