Cáo Phó Bà cố Maria Nguyễn Thị Nữ

print

CÁO PHÓ

 ‘Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, 
hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn.’ (Tv 62,2)

 

 

Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh,

Chúng tôi xin kính báo:

Bà cố Maria Nguyễn Thị Nữ

Là thân mẫu của Cha Giuse Vũ Đình Tiên

Dòng Chúa Ba Ngôi, thuộc tỉnh dòng Italia Nước ý.

 

Đã được Chúa gọi về với Chúa

Vào lúc 2h40 ngày 17/02/2019 tại Gx Tân Hải – Hạt Đại Hải

hưởng họ 75 tuổi

Thánh lễ an táng sẽ được cử hành vào lúc

9h00 Thứ Ba ngày 19/02/2019

Tại nhà thờ Nam Hải – Hạt Đại Hải – GP Cần Thơ.

Xin hiệp ý cầu nguyện cho Bà Cố Maria

Kính Báo

BBT/WCT