Ban Khuyến Học Họ Đạo Cà Mau Tổ Chức Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20.11.2020

print

 Ban Khuyến Học Họ Đạo Cà Mau Tổ Chức Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20.11.2020

Nhằm tạo điều kiện cho các Giáo viên là giáo dân trong họ đạo, giáo viên trường Mẫu giáo tư thục phường 6 trong đó có 22  Lương dân,  Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật mồ côi Nhân Ai  và  giáo viên giáo lý có dịp gặp gỡ, trao đổi , vui chơi với nhau, Ban Khuyến học họ đạo Cà Mau cùng các Soeurs trường Mẫu giáo tư thục phường 6 tô chức ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2020.

Khởi đầu bằng Thánh Lễ với tâm tình Tạ ơn  Chúa, Thượng Đế: “Uống nước nhớ nguồn” đã quan phòng cho cha mẹ gặp nhau để sinh ra mình và còn cho mình trở thành nhà giáo dục:” kỹ sư tâm hôn” về nhân bản, tri thức và nhất là Đức tin Công giáo. Trong bài giảng Cha Sở Phaolô nhấn mạnh đến vai trò của người giáo viên: phải yêu nghề mến trẻ, hướng dân các học viên đến Chân-Thiện-Mỹ, trở thành những công dân tài giỏi và những tín hữu Công giáo đạo đức. Giáo viên phải xem mình như Người đi trước, Người dẫn đường, Người đưa đò … và nhất là coi học viên như một người con mà mình có bổn phận dạy dỗ hướng dẫn vì ” sự nghiệp trăm năm trồng người”

Sau Thánh Lễ, các giáo viên cùng vui chơi và gặp gỡ trao đổ với nhau trong bửa cơm thấm tình huynh đệ ” Anh em sum họp một nhà.

                                  Bao là tốt đẹp bao là sướng vui” (Tv 131,1)

                                                                                                                     Bảo Lộc