Cáo Phó Bà cố Anna Nguyễn Thị Lành

print

Cáo Phó

“TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG”

(Ga 11,25)

Trong niềm tin vào

ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH

Xin kính báo:

 

Bà cố Anna Nguyễn Thị Lành

Sinh năm 1946

 

Là thân mẫu của Cha Pr. Lê Minh Tú

 Cha Phó Gx Tắc Sậy

 

Bà cố được chúa gọi về:

Lúc 13h15 ngày 27 tháng 01 năm 2024

Hưởng thọ  78 tuổi

 

Thánh lễ an táng được cử hành lúc :

9h00  sáng Thứ Ba ngày 30/01/2024

Tại Nhà Thờ Gx Vịnh Chèo – Hạt Vị Thanh

  

Xin hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Bà cố  Anna

Được sớm hưởng nhan thánh Chúa.

Kính báo

MVTT/GPCT