Tg Khác

Hiệp hành cùng Người Trẻ trong nghề nghiệp

Hiệp hành cùng Người Trẻ trong nghề nghiệp “Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời” (Mt 5,16) NGHỀ NGHIỆP VÀ ƠN GỌI 1. Ý NGHĨA CỦA NGHỀ NGHIỆP Trong Docat có một câu …

xem thêm

Hòa Bình

Hòa Bình “Họ sẽ đúc gươm đao thành cuốc thành cày, rèn giáo mác nên liềm nên hái” (Is 2,4)  Người Công giáo bước vào Mùa Vọng 2022 khi chiến tranh giữa Nga và Ukraina vẫn đang tiếp diễn. Chưa có những dấu hiệu tích cực cho hòa bình, hơn thế nữa mối đe dọa về chiến tranh hạt nhân …

xem thêm

Một cây nho, một thân mình – Để xây dựng một “nền mục vụ hiệp thông”

MỘT CÂY NHO MỘT THÂN MÌNH ĐỂ XÂY DỰNG MỘT “NỀN MỤC VỤ HIỆP THÔNG” (Một góp ý cho định hướng mục vụ năm 2023: CỦNG CỐ SỰ HIỆP THÔNG) Lm. Giuse Trương Đình Hiền Giáo phận Qui Nhơn DẪN NHẬP: HIỆP THÔNG – LINH HỒN CỦA MỘT CƠ CHẾ. I. HIỆP THÔNG VÀ VÀI ĐIỂM DỪNG ĐỂ “ÔN CỐ”. …

xem thêm

Cơ sở Tân Ước về Luyện ngục: Hình ảnh một ngọn lửa thanh luyện

Cơ sở Tân Ước về Luyện ngục: Hình ảnh một ngọn lửa thanh luyện “Quả thật, Thiên Chúa chúng ta là một ngọn lửa thiêu” (Hípri 12:29).       Trong thông điệp về hy vọng, Spe Salvi, Đức Bênêđíctô XVI đã làm một công việc tuyệt vời khi chứng minh thư 1Côrintô 3: 10 -15 ủng hộ rõ ràng …

xem thêm