Tg Khác

Hoa trái của tiến trình Hiệp Hành trong ánh sáng của Công Đồng Giê-ru-sa-lem (Cv 15)

HOA TRÁI CỦA TIẾN TRÌNH HIỆP HÀNH TRONG ÁNH SÁNG CỦA CÔNG ĐỒNG GIÊ-RU-SA-LEM (Cv 15) Lm. I-nha-xi-ô Hồ Thông DẪN NHẬP.. I. KHỞI ĐI TỪ CUỘC TRANH LUẬN TẠI HỘI THÁNH AN-TI-Ô-KHI-A (15, 1-4)  1. Hội Thánh An-ti-ô-khi-a miền Xy-ri-a. 2. Vấn đề của cuộc tranh luận. II. ĐẾN CUỘC TRANH LUẬN TẠI HỘI THÁNH GIÊ-RU-SA-LEM (15,5-21) 1. Diễn …

xem thêm

Người trẻ và thế giới ảo

Người trẻ và thế giới ảo “Tôi hay nói với các bạn sinh viên của mình, các bạn đang mất quá nhiều thời gian cho thế giới ảo mà quên đi những giá trị thật, những tình cảm thật sự của mình. Tôi cũng biết là rất khó nhưng nếu được, các bạn hãy dành thời gian để làm điều …

xem thêm