Cầu Nguyện Với Lời Chúa

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 16 Thường Niên

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 16 Thường Niên Thứ hai (Mt 12,38-42) Sứ điệp: CG đến không phải để làm những dấu lạ nhãn tiền chiều theo tính hiếu kỳ và sự cứng lòng của con người. Chúng ta hãy hoàn toàn tín nhiệm vào Chúa. Cầu nguyện: Lạy CG, con thấy điều làm cho Chúa đau khổ nhất đó …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 15 Thường Niên

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 15 Thường Niên  Thứ hai (Mt 10,34-11,1) Sứ điệp: Người môn đệ của CG phải dứt khoát chon lựa Tin Mừng hơn mọi sự, phải đặt tình yêu đối với Chúa hơn mọi tình cảm gia đình, hơn cả bản thân mình. Cầu nguyện: Lạy CG, con cảm tạ Chúa đã mời gọi con làm …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 14 Thường Niên

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 14 Thường Niên Thứ hai (Mt 9,18-26) Sứ điệp: Tin vào Đức Kitô là điều kiện duy nhất để được cứu rỗi. Cũng chính do niềm tin này mà một thiếu phụ mắc bệnh băng huyết đã được chữa lành, và người con gái của một vị kỳ mục đã được sống lại. Cầu …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 13 Thường Niên

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 13 Thường Niên Thứ hai (Mt 8,18-22) Sứ điệp: Để làm môn đệ Chúa, phải có thái độ từ bỏ dứt khoát. Trước lời mời gọi của Chúa mà so đo tính toán theo kiểu thế gian, thì không đáng là môn đệ Ngài. Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa rất muốn mọi người tin …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 12 Thường Niên

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 12 Thường Niên  Thứ hai (Mt 7.1-9) Sứ điệp: Một trong những đòi hỏi của lòng bác ái là đừng bao giờ xét đoán và lên án anh em mình. Hơn nữa, ta xét đoán anh em thế nào, thì Thiên Chúa cũng xét đoán ta như vậy. Cầu nguyện: Lạy CG, bản tính tự …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 11 Thường Niên

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 11 Thường Niên Thứ hai (Mt 5,38-42) Sứ điệp: Tha thứ là điều khó khăn nhất và cũng là điều cao cả nhất mà CG đã cống hiến cho con người. Lòng tha thứ không báo thù chính là tuyệt đỉnh của yêu thương. Cầu nguyện: Lạy CG, trong thế giới hôm nay, con …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 10 Thường Niên

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 10 Thường Niên Thứ hai (Mt 5,1-12) Sứ điệp: Tám mối phúc thật của CG chính là giải đáp cho vấn nạn làm thế nào để được hạnh phúc thật. Con người sẽ được hạnh phúc thật khi tin vào CG và đón nhận sứ điệp của Người. Cầu nguyện: Lạy CG, cứ theo …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 9 Thường Niên

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 9 Thường Niên Thứ hai (Mc 12,1-12) Sứ điệp: Đến muôn đời Thiên Chúa là tình yêu. Vì yêu thương mà Người đã thực hiện chương trình cứu độ. Dù ta phá vỡ chương trình của Người, Người vẫn một lòng yêu thương và tiếp tục thực hiện những việc kỳ diệu. Cầu nguyện: …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 7 Phục Sinh

 Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 7 Phục Sinh THỨ HAI (Ga 16, 29-33) Sứ điệp: “Trong thế gian, các ngươi sẽ phải khốn khó. Nhưng hãy can đảm lên, Ta đã thắng thế gian”. Đó là lời CG tiên báo và là niềm an ủi cho mỗi người chúng con. Cầu nguyện: Lạy CG, khác với mọi nhà chính …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 6 Phục Sinh

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 6 Phục Sinh THỨ HAI (Ga 15,26-16,4a) Sứ điệp: Kitô hữu là người được kêu gọi làm chứng cho Đức Kitô trước mặt mọi người trong mọi nơi mọi lúc. Chính CTT sẽ nâng đỡ và an ủi chúng ta trong sứ mạng làm chứng này. Cầu nguyện: Lay CG, khi Chúa bị bắt …

xem thêm