Cầu Nguyện Với Lời Chúa

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 19 Thường Niên

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 19 Thường Niên   10/08 THÁNH LÔ-REN-XÔ                                                                                   Ga 12,24-26 Sứ điệp: Nhờ cuộc khổ nạn, Chúa Giê-su đã phục sinh và đem lại ơn cứu độ cho nhân loại. Để được sống đời đời, người theo Chúa chỉ có một chọn lựa: chết đi cho tội lỗi và sống cho Thiên Chúa. Cầu nguyện: …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 18 Thường Niên

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 18 Thường Niên Thứ hai (Mt 14,13-21) Sứ điệp: Những công việc của con người tự nó không có giá trị siêu nhiên, nhưng khi cộng tác với Thiên Chúa, nó sẽ trở thành hành động cứu độ. Cầu nguyện: Lạy CG, trước sự kiện Chúa làm phép lạ hóa bánh ra nhiều, con …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 17 Thường Niên

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 17 Thường Niên Thứ hai (Mt 13,31-35) Sứ điệp: Người Kitô hữu như là những hạt cải và nắm men được Thiên Chúa gieo vào trần gian để làm cho Nước Chúa phát triển. Cầu nguyện: Lạy CG, chỉ với một nhóm Mười Hai nhỏ bé được Chúa gieo vào một dân tộc, mà …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 16 Thường Niên

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 16 Thường Niên Thứ hai (Mt 12,38-42) Sứ điệp: CG đến không phải để làm những dấu lạ nhãn tiền chiều theo tính hiếu kỳ và sự cứng lòng của con người. Chúng ta hãy hoàn toàn tín nhiệm vào Chúa. Cầu nguyện: Lạy CG, con thấy điều làm cho Chúa đau khổ nhất đó …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 15 Thường Niên

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 15 Thường Niên  Thứ hai (Mt 10,34-11,1) Sứ điệp: Người môn đệ của CG phải dứt khoát chon lựa Tin Mừng hơn mọi sự, phải đặt tình yêu đối với Chúa hơn mọi tình cảm gia đình, hơn cả bản thân mình. Cầu nguyện: Lạy CG, con cảm tạ Chúa đã mời gọi con làm …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 14 Thường Niên

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 14 Thường Niên Thứ hai (Mt 9,18-26) Sứ điệp: Tin vào Đức Kitô là điều kiện duy nhất để được cứu rỗi. Cũng chính do niềm tin này mà một thiếu phụ mắc bệnh băng huyết đã được chữa lành, và người con gái của một vị kỳ mục đã được sống lại. Cầu …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 13 Thường Niên

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 13 Thường Niên Thứ hai (Mt 8,18-22) Sứ điệp: Để làm môn đệ Chúa, phải có thái độ từ bỏ dứt khoát. Trước lời mời gọi của Chúa mà so đo tính toán theo kiểu thế gian, thì không đáng là môn đệ Ngài. Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa rất muốn mọi người tin …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 12 Thường Niên

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 12 Thường Niên  Thứ hai (Mt 7.1-9) Sứ điệp: Một trong những đòi hỏi của lòng bác ái là đừng bao giờ xét đoán và lên án anh em mình. Hơn nữa, ta xét đoán anh em thế nào, thì Thiên Chúa cũng xét đoán ta như vậy. Cầu nguyện: Lạy CG, bản tính tự …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 11 Thường Niên

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 11 Thường Niên Thứ hai (Mt 5,38-42) Sứ điệp: Tha thứ là điều khó khăn nhất và cũng là điều cao cả nhất mà CG đã cống hiến cho con người. Lòng tha thứ không báo thù chính là tuyệt đỉnh của yêu thương. Cầu nguyện: Lạy CG, trong thế giới hôm nay, con …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 10 Thường Niên

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 10 Thường Niên Thứ hai (Mt 5,1-12) Sứ điệp: Tám mối phúc thật của CG chính là giải đáp cho vấn nạn làm thế nào để được hạnh phúc thật. Con người sẽ được hạnh phúc thật khi tin vào CG và đón nhận sứ điệp của Người. Cầu nguyện: Lạy CG, cứ theo …

xem thêm