Lời Chúa

Lời Sống Hằng Ngày Thường Niên – Tuần XXIV TN – Dòng Ngôi Lời

Lời Sống Hằng Ngày Thường Niên – Tuần XXIV TN – Dòng Ngôi Lời   Chúa Nhật – Ngày 16 – Tháng 9. Thứ Hai – Ngày 17 – Tháng 9. Thứ Ba – Ngày 18 – Tháng 9. Thứ Tư – Ngày 19 – Tháng 9. Thứ Năm – Ngày 20 – Tháng 9. Thứ Sáu – Ngày 21 …

xem thêm

Giờ Này Đối Với Tôi Đức Kitô Là Ai? Lm. Giuse Nguyễn

CN XXIV TN B Giờ này đối với tôi Đức Kitô là ai? Lm. Giuse Nguyễn Nếu có lần nào chúng ta nghe những câu hát: “Giờ này, đối với tôi, Đức Kitô là ai rồi? Giờ này đối với tôi Ngài còn là Ngài hay thôi? Là một chiếc bóng bên đường, một lần cất bước đi qua, để …

xem thêm

SCĐ Chúa Nhật 24 Thường Niên B

SCĐ CHÚA NHỰT 24 TN.B Chủ đề : Người Tôi Tớ đau khổ “Tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người” (Mc 8,33) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I (Is 50,5-9a) : Hình ảnh Người Tôi Tớ Giavê bản thân vô tội nhưng phải chịu rất nhiều đau khổ vì tội loài người. – …

xem thêm

Từ Bỏ Mình Và Vác Thập Giá Mình Mà Theo Chúa – Lm Đan Vinh

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN B Is 50,5-9a ; Gc 2,14-18 ; Mc 8,27-35 TỪ BỎ MÌNH VÀ VÁC THẬP GIÁ MÌNH MÀ THEO CHÚA HỌC LỜI CHÚA TIN MỪNG : Mc 8,27-35 (27) Đức Giê-su và các môn đệ của người đi tới các làng xã vùng Xê-da-rê Phi-líp-phê. Dọc đường, Người hỏi các môn …

xem thêm

Thầy là ai? – Lm Giuse Nguyễn Hữu An

Thầy là ai? CN 24 TN B   Từ xưa đến nay, câu hỏi: “Người ta nói Con Người là ai?” của Đức Giêsu vẫn luôn là đề tài để người đời suy nghĩ, dù tin hay phủ nhận vẫn phải khắc khoải về Con Người này: Do thái, Hồi giáo, Phật giáo, Cộng sản, chính trị… “Thầy là Đức …

xem thêm

Con Người Ngày Nay Nói Đức Giê-su là ai? – Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

Con Người Ngày Nay Nói Đức Giê-su là ai? Những nhà đạo đức hôm nay dường như không bằng lòng với cách suy nghĩ và hành động của đa số các bạn trẻ về tôn giáo. Bởi vì cách biểu hiện hành vi thờ phượng của họ có vẻ phàm tục nhiều hơn là thánh thiêng. Nếu hỏi họ lý …

xem thêm

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 24 Thường Niên – B

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 24 Thường Niên – B Lời Chúa: Is 50,5-9a; Gc 2,14-18; Mc 8,27-35   MỤC LỤC Nói và làm.. Về phần con, con bảo Thầy là ai?. Người ta bảo Thầy là ai?. Đức Kitô. Đau khổ. 8 Thần tượng của ta là ai? – Lm. Anmai Thầy là ai? – Lm. Giuse Trần …

xem thêm

Suy Niệm Lời Chúa Tuần 23 Thường Niên 2018 – Lm Seoka

Suy Niệm Lời Chúa Tuần 23 Thường Niên 2018 Lm Seoka CHÚA NHẬT XXIII TN B.. Thứ hai: Lc 6, 6-11. Thứ ba: Lc 6,12-19. Thứ tư: Lc 6, 20-26. Thứ năm: Lc 6, 27-38. Thứ sáu: Ga 3, 13-17. Thứ bảy: Ga 19, 25-27. CHÚA NHẬT XXIII TN B Mc 7, 31-37 Tin mừng hôm nay trình thuật lại …

xem thêm

Lời Sống Hằng Ngày Thường Niên – Tuần XXIII TN – Dòng Ngôi Lời

Thường Niên – Tuần XXIII – Năm B   Chúa Nhật – Ngày 09 – Tháng 9. Thứ Hai – Ngày 10 – Tháng 9. Thứ Ba – Ngày 11 – Tháng 9. Thứ Tư – Ngày 12 – Tháng 9. Thứ Năm – Ngày 13 – Tháng 9. Thứ Sáu – Ngày 14 – Tháng 9. Thứ Bảy – …

xem thêm