SN Chúa Nhật

Cám Dỗ

Cám Dỗ – Chúa Nhật Mùa Chay – Năm A   Sống trong cuộc đời, dù ở bậc sống nào đi nữa, chúng ta không thể thoát khỏi thử thách cám dỗ. Các vị thánh là những người đã can đảm đối diện và chiến thắng cám dỗ. Nếu đọc tiểu sử của các vị thánh như Thánh Antôn ẩn …

xem thêm

 Xin Chớ Để Chúng Con Sa Chước Cám Dỗ

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 1 MÙA CHAY A St 2,7-9;3,1-7 ; Rm 5,12-19 ; Mt 4,1-11  Xin Chớ Để Chúng Con Sa Chước Cám Dỗ  I. HỌC LỜI CHÚA TIN MỪNG : Mt 4,1-11 (1) Bây giờ Đức Giê-su được Thần Khí dẫn vào hoang địa, để chịu quỷ cám dỗ. (2) Người ăn chay ròng rã bốn …

xem thêm

Hạt Giống Nảy Mầm Chúa Nhật 1 MC Năm A

CHÚA NHẬT I MÙA CHAY A Mt 4,1-11 A. Hạt giống… Những cơn cám dỗ mà Đức Giêsu chịu là tiêu biểu cho những cám dỗ chính mà ai ai cũng có thể gặp. Cho nên cách Ngài chiến đấu với chúng và chiến thắng chúng cũng là gương mẫu cho mọi người noi theo : – Cám dỗ thứ …

xem thêm

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 1 Mùa Chay Năm A

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 1 Mùa Chay A Lời Chúa: St 2,7-9; 3,1-7; Rm 5,12-19; Mt 4,1-11 MỤC LỤC Quỷ bỏ Người mà đi. 4 Cám dỗ – ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt. 7 Trở về. 10 Chiến thắng tử thần – ViKiNi 16 Thân phận con người 19 Mong manh mỏng dòn. 21 Cám dỗ. 25 Người …

xem thêm

Chay Tịnh Và Làm Việc Lành Trong Khiêm Hạ

HIỆP SỐNG TIN MỪNG THỨ TƯ LỄ TRO ABC Ge 2,12-18 ; 2Cr 5,20-6,2 ; Mt 6,1-6,16-18   Chay Tịnh Và Làm Việc Lành Trong Khiêm Hạ I. HỌC LỜI CHÚA TIN MỪNG : Mt 6,1-6,16-18 (1) Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em …

xem thêm

SNCN 7 TN Năm A – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu

TRỞ NÊN CON CÁI CHA(Chúa nhật 7 Thường niên, Năm A) Lời Chúa : Mt 5, 38-48 Hôm ấy, trên một ngọn núi kia, Ðức Giêsu dạy các môn đệ rằng: “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai …

xem thêm

Tình yêu thắng hận thù

Tình yêu thắng hận thù Trong Tin mừng Chúa Nhật 7 thường niên hôm nay (Mt 5,38-48), chúng ta thấy hai luật rất khác nhau. Luật cựu ước có vẻ công bằng hơn: Mắt đền mắt, răng đền răng, nghĩa là theo lẽ công bằng mà luật được hình thành. Chẳng hạn bạn đánh tôi một cái, dĩ nhiên là …

xem thêm

Nhu thắng cương

Nhu thắng cương (Suy niệm Tin mừng Mat-thêu (5, 38-48) trích đọc vào Chúa Nhật 7 thường niên năm A) Qua trích đoạn Tin mừng hôm nay, Chúa Giê-su dạy : “Đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa.” Thoạt nghe lời dạy nầy, nhiều …

xem thêm

Hãy Yêu Kẻ Thù Và Làm Ơn Cho Kẻ Ghét Mình

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 7 TN A Lv 19,1-2.17-18; 1 Cr 3,16-23; Mt 5,38-48   Hãy Yêu Kẻ Thù Và Làm Ơn Cho Kẻ Ghét Mình I. HỌC LỜI CHÚA TIN MỪNG : Mt 5,38-48. 38 “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng. 39 Còn Thầy, Thầy bảo anh em: đừng chống cự người …

xem thêm