Mục Vụ Giáo Lý

Chương 6 cuốn Docat: Lao động của con người 

Chương 6 cuốn Docat: Lao động của con người   NB: Chúng tôi giới thiệu bản dịch và mong các bạn góp ý cho bản dịch được tốt đẹp hơn trước khi in thành sách. Mọi ý kiến xin gửi về email: antnnson1948@yahoo.com. Chân thành cảm ơn các bạn. Chúc các bạn một Năm Mới Đinh Dậu tràn đầy hạnh phúc …

xem thêm

Chương 5 cuốn Docat: Gia đình là nền móng của Xã hội 

Chương 5 cuốn Docat: Gia đình là nền móng của Xã hội   NB: Chúng tôi giới thiệu bản dịch và mong các bạn góp ý cho bản dịch được tốt đẹp hơn trước khi in thành sách. Mọi ý kiến xin gửi về email: antnnson1948@yahoo.com. Chân thành cảm ơn các bạn. Chúc các bạn một mùa Giáng Sinh tràn đầy …

xem thêm

Docat : Chương 4: Các Nguyên tắc trong Giáo huấn Xã hội của Giáo Hội 

Chương 4: Các Nguyên tắc trong Giáo huấn Xã hội của Giáo Hội   LTS: Chúng tôi gửi đến các bạn chương 4 của cuốn Docat để xin các bạn ý kiến về bản dịch. Xin các bạn gửi  thư về email: antnnson1948@yahoo.com. Cảm ơn các bạn nhiều. Chương 4 Công ích, Nhân phẩm, Liên đới, Bổ trợ Các Nguyên tắc trong Giáo …

xem thêm