Mục Vụ Giáo Lý

Giáo Lý Dự Tòng – Gp Vĩnh Long- Phần III: Đời Sống Đức Tin 

WCT: Năm nay GPCT thường huấn LM theo chủ đề Huấn Giáo. Vì thế chúng tôi xin giới thiệu cuốn Giáo Lý Dự tòng của GPVL để Các Đấng tham khảo.  Giáo Lý Dự Tòng – Gp Vĩnh Long- Phần III: Đời Sống Đức Tin  Nguồn: giaophanvinhlong.net   PHẦN III: ĐỜI SỐNG ĐỨC TIN  Bài 25: SỐNG THEO THÁNH Ý …

xem thêm

Giáo Lý Dự Tòng (videoscribe): Bài 3 – 7

WCT Chúng tôi xin giới thiệu loạt bài Giáo Lý Dự Tòng tóm tắt viết bằng phần mềm videoscribe do cha Antôn Nguyễn Văn Đầy GPCT biên soạn như một cố gắng để áp dụng những kỹ thuật hiện đại vào việc dạy giáo lý. Xin mời quý vị xem và góp ý thêm.Xin chân thành cám ơn.

xem thêm

Giáo Lý Dự Tòng – Gp Vĩnh Long- Phần II: Bí Tích

WCT: Năm nay GPCT thường huấn LM theo chủ đề Huấn Giáo. Vì thế chúng tôi xin giới thiệu cuốn Giáo Lý Dự tòng của GPVL để Các Đấng tham khảo.   Giáo Lý Dự Tòng – Gp Vĩnh Long- Phần II: Bí Tích Nguồn: giaophanvinhlong.net  PHẦN II: PHỤNG VỤ BÍ TÍCH   Bài 15. HIỂU VÀ SỐNG PHỤNG VỤ. …

xem thêm

Giáo Lý Dự Tòng – Gp Vĩnh Long- Phần I: Tín Lý

WCT: Năm nay GPCT thường huấn LM theo chủ đề Huấn Giáo. Vì thế chúng tôi xin giới thiệu cuốn Giáo Lý Dự tòng của GPVL để Các Đấng tham khảo. Giáo Lý Dự Tòng – Gp Vĩnh Long- Phần I: Tín Lý Nguồn: giaophanvinhlong.net LỜI GIỚI THIỆU. LỜI NGỎ. CẤU TRÚC. GỢI Ý SƯ PHẠM.. HỌC ĐẠO. PHẦN MỞ …

xem thêm

Giáo Lý Dự Tòng (videoscribe): Dẫn Nhập + Bài 1 & 2

WCT Chúng tôi xin giới thiệu loạt bài Giáo Lý Dự Tòng tóm tắt viết bằng phần mềm videoscribe do cha Antôn Nguyễn Văn Đầy GPCT biên soạn như một cố gắng để áp dụng những kỹ thuật hiện đại vào việc dạy giáo lý. Xin mời quý vị xem và góp ý thêm.Xin chân thành cám ơn.

xem thêm