Mục Vụ Giáo Lý

Có 9 hay 12 hoa trái của Thánh Thần?

Có 9 hay 12 hoa trái của Thánh Thần? Con số khác nhau đôi khi được coi là mục tiêu tranh cãi giữa người Công giáo và Tin lành, tuy vậy, con số không phải là điểm quan trọng. Trong thư gửi tín hữu Galata thánh Phaolô đã liệt kê cụ thể các “hoa trái” của Chúa Thánh Thần : …

xem thêm

Chúa Thánh Thần Trong Đời Sống Kitô Hữu

Chúa Thánh Thần Trong Đời Sống Kitô Hữu (catechesis.net ) Học Viện Đaminh DẪN NHẬP  Có thể nói, trong những năm gần đây, Hội Thánh mời gọi mọi Kitô hữu cùng học hỏi, suy niệm và sống lời tuyên xưng về Chúa Thánh Thần là Ngôi Ba Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Hội Thánh muốn làm nổi …

xem thêm

Bài giáo lý thứ 3 về Cầu Nguyện của ĐTC Phanxicô: Hãy dạy các trẻ em biết làm dấu Thánh Giá

ĐTC Phanxicô: Hãy dạy các trẻ em biết làm dấu Thánh Giá Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng bất chấp tội lỗi lan tràn, có những người “có khả năng cầu nguyện với Thiên Chúa một cách chân thành, có khả năng viết số mệnh của con người theo một cách khác”. Và ngài yêu cầu dạy các trẻ em …

xem thêm

Bài giáo lý thứ 2 về Cầu Nguyện của ĐTC Phanxicô: Thiên Chúa là bạn, là đồng minh của chúng ta

ĐTC Phanxicô: Thiên Chúa là bạn, là đồng minh của chúng ta Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu đừng sợ hãi khi cầu nguyện, vì Thiên Chúa là bạn, là đồng minh đáng tin cậy của chúng ta. Dù chúng ta nhận thấy mình thiếu sót khiêm khuyết, Thiên Chúa luôn trung thành và sẵn sàng thương xót …

xem thêm

Bài giáo lý thứ 1 về Cầu Nguyện của ĐTC Phanxicô: Con người là “hành khất của Thiên Chúa”

Con người là “hành khất của Thiên Chúa” Trong loạt bài giáo lý mới về chủ đề cầu nguyện, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến tầm quan trọng của cầu nguyện. Cầu nguyện là hơi thở của đức tin. Người có đức tin là người kkhông tập quen với sự ác nhưng phản kháng, kêu gào với hy vọng được …

xem thêm

Sách Giáo lý Năm Giới trẻ 2020 của Giáo phận Hải Phòng

Sách Giáo lý Năm Giới trẻ 2020 của Giáo phận Hải Phòng Để bạn trẻ thay đổi bản thân, Ban Mục vụ Giới trẻ của Giáo phận Hải Phòng đã soạn thảo chương trình dạy giáo lý với 12 đề tài cho 12 tháng của năm 2020. Dựa trên hai tài liệu chính thức được Giáo Hội công bố: YOUCAT và DOCAT, …

xem thêm

ĐTC Phanxicô: Người có tinh thần nghèo khó nhìn nhận giới hạn của mình và cậy dựa vào Chúa

ĐTC Phanxicô: Người có tinh thần nghèo khó nhìn nhận giới hạn của mình và cậy dựa vào Chúa Đức Thánh Cha giải thích người có tinh thần nghèo khó ý thức về sự nghèo khó của mình và dựa vào Thiên Chúa. Họ ý thức về sự mỏng dòn yếu đuối của mình, chấp nhận những sai lỗi và …

xem thêm