Mục Vụ Giáo Lý

Giáo Lý Hôn Nhân-Gia Đình – Gp Vĩnh Long

WCT: Năm nay GPCT thường huấn LM theo chủ đề Huấn Giáo. Vì thế chúng tôi xin giới thiệu cuốn Giáo Lý Hôn Nhân của GPVL để Các Đấng tham khảo.  GIÁO LÝ HÔN NHÂN-GIA ĐÌNH – GP VĨNH LONG   PHẦN GIÁO LÝ HÔN NHÂN-GIA ĐÌNH.. 1 LỜI MỞ ĐẦU.. 1 I. CHUẨN BỊ THÀNH HÔN.. 1 II. GIÁO LÝ CÔNG …

xem thêm